Valikko Sulje

Vesivisioviikko

Vesivisioviikon materiaalit

Vesivisio 2050 koskettaa sinuakin – ilmoita jo suunnittelemasi tilaisuus tai järjestä uusi tapahtuma, tilaisuus tai tempaus ja tule mukaan teemaviikkoon 14.9.- 20.9.2020! #Vesivisio2050haaste

Kokemäenjoen vesistöalueen (Satakunta, Pirkanmaa, osittain Häme sekä pieniltä osin Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi) Vesivisio 2050 -työn tiimoilta vietetään ensimmäistä kertaa Vesivisioviikkoa 14.9.- 20.9.2020 . #Vesivisio2050 Siirry tästä teemaviikon tapahtumakalenteriin.

Mikä Vesivisio 2050?

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesistöalueemme olevan vuonna 2050. Vesivisio 2050 on siis näkemys ja tavoitetila vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka.

Vesivisiomme 2050: ”Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.”

Miksi Vesivisioviikkoa vietetään?

ELY-keskukset ja maakuntaliitot koordinoivat ylimaakunnallista Vesivisio 2050 -strategiatyötä, jonka tavoitteena on edistää Vesivisio 2050 -työtä. Viestintä on keskeisessä osassa, jotta eri kohderyhmät saavat tietää Vesivisio 2050:nen eri teemoista ja omaksuvat Vesivisio 2050:sen omakseen. Teemaviikon tarkoituksena on osallistaa ja aktivoida eri toimijoita, kansalaista järjestöihin ja virkamiehistä yritystoimijoihin Vesivisio 2050 -hengessä.

Vesivisioviikon aikana järjestetään erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia

Tule mukaan tapahtumiin tai järjestä oma tilaisuutesi teemaviikolla. Vesivisioviikolla jokaisena päivänä on oma päiväteema Vesivisio 2050 teemojen mukaisesti (päiväteemat toimivat viestinnän kärkinä, mutta ne eivät sido tilaisuuksien aiheita vain ko. päiviin):

  • Virkistys ja hyvinvointi ma 14.9.2020
  • Eliöiden elinympäristö ti 15.9.2020
  • Elinkeinotoiminta ke 16.9.2020
  • Bio- ja kiertotalous to 17.9.2020
  • Kulttuuri- ja asuinympäristö pe 18.9.2020
  • Vesien tila ja hallinta la 19.9.2020
  • Yhdyskuntien vesihuolto su 20.9.2020.

Miten Vesivisioviikkoa vietetään?

Vesivisio 2050 -työn järjestämistä Vesivisioviikon tapahtumista julkaistaan lähempänä ajankohtaa tapahtumakalenteri, johon voit ilmoittaa myös oman tapahtumasi, tilaisuutesi tai sidosryhmäkokootumisen (ilmoita asiasta sähköpostilla: virve.rinnola@ely-keskus.fi). Jotta tilaisuuden tai vaikkapa infotapahtuman järjestäminen olisi mahdollisimman helppoa päivitämme helmikuun aikana lisää valmista viestintämateriaalia osoitteeseen: www.vesivisio2050.fi/materiaalit.

Vesivisio 2050 -seminaari 16.9.2020

Vesivisioviikon kruunaa Vesivisio 2050 -seminaari Tampereen Kulttuurikeskus Laikussa 16.9.2020 klo 9:00-15:30. Ohjelma julkaistaan lähempänä ajankohtaan, mutta ilmoittautuminen seminaariin on jo auki.

Kuka edistää Vesivisio 2050 -työtä?

Tavoitteen saavuttamista edistävät asiantuntevat viranomaiset, vahva elinkeinotoiminta, uudet innovaatiot, monipuolinen tutkimus- ja kehitystyö, laadukas koulutus, yhdistysten ja kansalaisten aktiivisuus erilaisissa hankkeissa ja muissa toiminnoissa. Maa- ja metsänomistajat sekä virkistyskäyttäjät ovat myös merkittävä yhteistyötaho.

”Muistathan, että Vesivisio 2050 koskettaa koko Kokemäenjoen vesistöaluetta ja sen kaikki toimintoja jollain tavalla. Joten tartutaan yhdessä toimeen ja tehdään visiomainen Vesivisioviikko!” #Vesivisio2050

Lisätiedot ja ilmoittautumiset teemaviikolle: