Valikko Sulje

Vuorijärvellä niitetään vesikasveja urakalla

Vesikasvien niitolla parannetaan vesistöjen virkistyskäyttöä Parkanossa

Vesikasvit ovat keskeinen osa rantamaisemaa sekä tärkeä elinympäristö kaloille, linnuille ja muulle vesieliöstölle. Vesikasvit myös parantavat veden laatua ehkäisemällä aallokosta ja virtauksista aiheutuvaa rantojen eroosiota sekä pidättämällä valuma-alueelta ja pohjasedimentista veteen tulevaa kiintoaine- ja ravinnekuormitusta.

Jos vesikasvillisuutta on liiallisesti, voidaan vesikasveja poistamalla helpottaa vesien virkistyskäyttömahdollisuuksia ja vesillä liikkumista, lisätä vedenvirtausta umpeenkasvaneissa paikoissa sekä parantaa kalaston ja linnuston elinolosuhteita.IMG_20180814_131253bb

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeen projektiasiantuntija Virve Rinnola huomauttaa, että niittosuunnitelmasta kannattaa keskustella aina ensin myös naapureiden ja osakaskunnan kanssa. Niittoilmoitus pitää muistaa myös tehdä koneellisesta niitosta ELY-keskukseen. Maisema muuttuu niiton myötä ja linnuille on jätettävä suojapaikkoja. Niittojäte pitää aina poistaa vedestä, muistuttaa Rinnola.

Vesikasvien niitto on tärkeää toteuttaa oikeana ajankohtana

Tehokkain niittoaika ravinteiden poiston kannalta on heinä-elokuun vaihteessa, jolloin myös linnut ovat pesineet. Jos niittokertoja on useampia, ensimmäinen niitto kannattaa tehdä juuri ennen kasvien kukkimista kesäkuun lopulla ja seuraavat niitot 3–4 viikon välein. Maisemallisista syistä niitto kannattaa suunnitella niin, että kasvillisuussaarekkeet ja avovesi vuorottelevat. Kannattaa muistaa, etenkin ojien suissa vesikasvillisuus myös pidättää valuma-alueelta järveen tulevaa ravinnekuormitusta, kertoo vesitalousasiantuntija Anne Mäkynen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

IMG_20180814_135517bb

Leikattu kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä

– Niittojäte on läjitettävä riittävän kauas rannasta, jotta kasvillisuuden sisältämät ravinteet eivät kulkeudu takaisin veteen. Hajotessaan kasvinjätteet kuluttavat happea, ja niistä vapautuu ravinteita veteen, mikä voi osaltaan lisätä levien määrää. Vesistössä ajelehtiva kasvimassa aiheuttaa lisäksi esteettistä haittaa, vaikeuttaa virkistyskäyttöä ja ajautuu lopulta usein jonkun toisen rantaan. Jos leikkuutyössä käytetään urakoitsijaa, kannattaa urakoitsijan kanssa sopia jo etukäteen myös leikkuujätteen pois keräämisestä. Kasvinjätteet voi hyvin myös kompostoida tai silputa, Mäkynen muistuttaa.IMG_20180814_135505bb

Niittonäytöksellä levitetään hyviä käytäntöjä

– Niittonäytöksellä haluamme edistää vesistökunnostuksen hyviä käytäntöjä. Vuorijärvellä on innokkaita vesistökunnostajia, jotka ovat jo pitkään tehneet hyvää työtä lähivesistönsä hyväksi. Lisäksi he ovat saaneet ulkopuolisia rahoittajia, kuten Vapon, Kekkilän sekä Parkanon kaupungin mukaan rahoittamaan vesistökunnostuksia, kuten tulevia niittoja, kehuu Rinnola.

IMG_20180814_124343

Teksti: Virve Rinnola & Johanna Lantto

Muuta aiheesta