Valikko Sulje

Kolme vuotta verkostotoimintaa ja kehittämistyötä Kokemäenjoen vesistöalueen ytimessä

Aina välillä on hetkiä, jolloin on aika siirtää katse uusiin haasteisiin. Tulin Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikköön joulukuussa 2017, ja nyt kolmen vuoden jälkeen tämä urakka alkaa olla ohitse. Tullessani olin generalisti limnologien, biologien ja iktyonomien joukossa. Pian ymmärsin olevani hyvin erilaisella koulutuksella liikkeellä kuin muu yksikön väki. Aluksi kaikki tuntui aika vieraalta: oli outoja lyhenteitä ja termejä: TPO, luusua, pohjapato jne. Ensimmäisinä viikkoina opin kuitenkin nopeasti, että mukavat työkaverit ELY:ssä sekä mainiot yhteistyökumppanit eri verkostoissa näkivät erilaisuuteni rikkautena, eikä erilaisuuttani tarvinnut arkailla. Aloin uskoa nopeasti, että olen oikea ihminen oikeassa paikassa. Tutustuessani työni tavoitteisiin, ymmärsin, että saan tehdä hallituksen kärkihankkeessa monipuolista ja merkityksellistä kehittämistyötä vahvalla viestintä- ja verkostoitumisotteella vesienhoidon viitekehyksessä.

Kärkihankkeessa riitti työtä ja onnistumisia

Hallituksen vesienhoidon kärkihankkeessa sain edistää Vesivisio 2050:nen ohella muitakin tavoitteita, sillä tein kattavia vesienhoidon toimijoiden haastatteluja, kokosin dataa erilaisista organisaatiomuodoista vapaaehtoiselle vesienhoidon organisaatiolle sekä pääsin rakentamaan Pirkanmaan ensimmäistä vesienhoidon neuvottelukuntaa, jossa on yli 100 toimijaa. Kärkihankkeessa sain päätoimittaa kahta tiedotuslehteä, jossa oli lukuisia toimijoiden tarinoita luettavaksi koko hankealueelle. Olin organisointivastuussa lukuisissa tilaisuuksissa: järvi-illoissa, teemapäivissä, Kyrösjärvi-päivässä, tutustumisretkessä sekä lukuisissa neuvottelukunnan tilaisuuksissa ja työpajoissa. Pääsin ohjaamaan kestävän kehityksen AMK-opinnäytetyöntekijää ja kirjoittamaan loppuraporttia ympäristöministeriölle. Hankkeessa luotiin omat verkkosivut, aktiiviset Facebook-sivut sekä rakennettiin Ikaalisten reitille moderni tarinakartta paikkatietoasiantuntija Arto Majoisen johdolla. Tarinakartassa vastuullani oli optimoida asiakaskokemusta ja yhteensovittaa eri tahojen intressejä. Lyhyesti sanottuna: Vau! En osaa olla kuin kiitollinen kaikesta mitä sain tehdä ja mitä sain oppia. Ja kuinka huipputyyppeihin sain tutustua!

Kärkihankkeen loppuseminaaria vietettiin marraskuussa 2019. Kuvassa Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikön päällikkö Heidi Heino avaa tilaisuuden.
Kärkihankkeen loppuseminaaria vietettiin marraskuussa 2019.
Kuvassa Pirkanmaan ELY-keskuksen vesiyksikön päällikkö Heidi Heino avaa tilaisuuden. Kuva: Katri Väänänen.

Vesivisio 2050 näkyväksi

Seuraavaksi olikin aika hypätä Vesivisio 2050:nen pyörteisiin, jossa tähdätään Kokemäenjoen vesistöalueen tavoitetilaan vuonna 2050 yhteistyön ja usean alateeman avulla. Yksi näistä alatavoitteista on bio- ja kiertotalous. Olimme rakentaneet laajan toimijaverkoston kanssa ensimmäisen Vesivisioviikon, jota olisi vietetty maaliskuun lopussa viidessä eri maakunnassa lukuisin eri tapahtumin. Teemaviikkoa varten oli lanseerattu myös radio- ja somekampanja, joka kannusti kaikkia toimijoita viettämään omalla tavallaan Vesivisioviikkoa ja samalla edistämään Vesivisio 2050-työtä. Vuotta 2020 ei voi kuitenkaan muistella puhumatta koronapandemiasta. Pandemian takia koko teemaviikko jouduttiinkin kahden viikon varoajalla siirtämään syksylle, jolloin kuitenkin rajoituksia oli vielä paljon voimassa.

kuvassa näkyy vesivision eri teemat sekä teemaviikon päivämäärät
Vesivisioviikkoa vietettiin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa.

Teemaviikolla potkua yhteistyöhön ja näkyvyyteen

Teemaviikkoon liittyvä työ oli monipuolista verkostotyötä, jossa modernilla viestinnällä oli merkittävä rooli. Vaikka Vesivisioviikko toteutuikin toisin kuin monen kuukauden työn jälkeen odotimme, niin se oli silti merkittävä asia sidosryhmille ja tehosti entisestään Vesivisio 2050:neen liittyvää yhteistyötä. Teemaviikon organisointi opetti minulle paljon erilaisia taitoja, kuten radiokampanjan organisointia ja lisäsi syvällistä ymmärrystä Vesivisio 2050-työn tavoitteista, sen monipuolisista kohderyhmistä ja siitä, miten toimijoita on mahdollisuus innostaa uudenlaiseen työskentelytapaan.

Bio- ja kiertotalouden ja vesienhoidon yhteinen rajapinta

Pirkanmaan biokaasuverkoston logo
Pirkanmaan biokaasuverkoston logo.

Tänä vuonna lähimpänä sydäntä oli bio- ja kiertotalouden teema, koska merkittävä osa vuodesta sain olla mukana edistämässä Pirkanmaan biokaasuverkostoa, jonka tavoitteena voidaan ajatella olevan myös Vesivision tavoitteet. Erityisen mielenkiintoista oli etätyöpajojen suunnittelu, toteutus ja fasilointi. Perehdyin erilaisiin työskentelytapoihin, biokaasualan haasteisiin ja etäfasilitointiin.

Kolmen vuoden ja lukuisten onnistumisten sekä kokemuksien jälkeen

Kolmen vuoden jälkeen olen edelleen se sama generalisti, jonka osaaminen on laajapohjaista. Uskon ihmisten väliseen yhteistyöhön ja toisaalta päämäärätietoiseen työskentelyyn. Menneet vuodet ovat opettaneet minulle paitsi julkishallintoa vesienhoidon viitekehyksessä niin myös laajaa verkostojohtamista. Valtionhallinto tarjoaa tilaa tuoreille kasvoille ja uusille ideoille ja toimintatavoille!

Iloiset työkaverit juhlistavat onnistunutta hanketta.
Pirkanmaan ELY:n vesiyksikön henkilökuntaa juhlistamassa onnistunutta hanketta. Kuva: Emir Bilaletdin.

Kiitos yhteisestä ajasta kaikille!

Ps. Verkostoidun mielelläni myös Linkedinissä: https://www.linkedin.com/in/virverinnola/

Virve Rinnola katsoo tulevaisuuteen järvimaisemassa.a.

Virve Rinnola

Projektiasiantuntija

Pirkanmaan ELY-keskus

Muuta aiheesta