Valikko Sulje

Virkistys ja hyvinvointi

Virkistyksen lähteenä vesistö sekä niiden valuma-alue tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet muun muassa vapaa-ajan asumiseen sekä monenlaiseen ajanviettoon ja harrastustoimintaan, kuten veneilyyn ja luonto-harrastuksiin, kalastukseen, ravustukseen ja retkeilyyn. Tämä tuottaa sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia ja tarjoaa mahdollisuuksia ennaltaehkäisevään sekä hoitavaan työhön.

Virkistystä ja hyvinvointia tuottavat palvelut voivat sijoittua niin kaupunkialueelle kuin maaseudulle ja on tärkeää, että ne ovat helposti ihmisten saatavilla ja saavutettavissa. Lähimatkailu on suosittua. Virkistyskäytöllä ja elämyksellisyydellä on läheinen suhde myös alueen asuin- ja kulttuuriympäristöön, luontomatkailuun ja elämyspalveluihin. Luonnonympäristö toimii alustana oppimiselle ja ympäristökasvatukselle, joilla hyvinvointia voidaan edelleen edistää. Vesistöalueella on runsaasti potentiaalia virkistyksen ja hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Tahtotilamme:

  • Vesistöalue on ihmisten arjessa henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lähde, jota hyödynnetään täyspainoisesti
  • Vesistöalue mahdollistaa monipuoliset luontoharrastukset ja vapaa-ajan palvelut
  • Rannat ja vesistöt tunnetaan puhtaista vesistään ja hyvistä virkistysmahdollisuuksistaan, jotka houkuttelevat alueelle