Valikko Sulje

Vesivisiotyö tehostuu

Vesistöt ovat minulle, kuten monelle muullekin mielenmaisema, josta löytää rauhan. Olipa kyse sitten järvistä tai joista, niin jokainen vesistö on arvokas monella tavalla: ekosysteeminä, elinkeinojen mahdollistajana sekä virkistyselementtinä. Minulla on ilo olla Biotalouden ja ravinnekierrätyksen edistäminen osana vesienhoitoa ja vesivisio 2050:n edistäminen -hankkeen projektiasiantuntija vuoden 2020 loppuun saakka.

Tänä aikana suurin työpanos kohdistuu biotalousasioiden edistämiseen osana vesienhoitoa, mutta projektissa on varattu jonkin verran aikaa suoraan vesivisio 2050 edistämiseen ja olen siitä erittäin tyytyväinen. Vesivisio 2050 koskettaa koko Kokemäenjoen vesistöaluetta ja sen ihmisiä sekä elinkeinotoimintaa, joten koen työni merkitykselliseksi.

Kuva: Pixabay

Visio kattaa seitsemän teemaa, joiden jokaisen alla on useita tavoitteita. Vesivisio 2050 on kunnianhimoinen yhteinen tavoitetila, jolla tavoitellaan seuraavaa: ”Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.”

Vaaditaan paljon yhteistyötä, jotta tavoitetila ja osatavoitteet saavutetaan. Onneksi aikaa on, muttei loputtomasti. Vesistöt tarvitsevat ihmisiä ja heidän välistä yhteistyötään. Vesivisio 2050 työn keskiössä on runsaslukuinen ohjausryhmä, joka vie omille alueilleen tietoa asiasta ja edistää toimijoiden välistä yhteistyötä. Vesivisio 2050 tulee näkymään useissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tulevaisuudessa. Vesivisio 2050:n projektiasiantuntijana aion tehdä hartiavoimin töitä vesistöjen puolesta yhdessä lukuisten sidosryhmien kanssa sekä tietenkin erilaisten paikallisten toimijoiden kanssa.

Kuva: Elina Järvinen

Virve Rinnola

projektiasiantuntija

Biotalouden ja ravinnekierrätyksen edistäminen osana vesienhoitoa

ja vesivisio 2050:n edistäminen -hanke

Pirkanmaan ELY-keskus

Muuta aiheesta