Valikko Sulje

Vesivision teemat

Visiotyössä keskitytään seitsemään eri teema-alueeseen, jotka ovat bio- ja kiertotalous, elinkeinotoiminta, eliöiden elinympäristö, kulttuuri- ja asuinympäristö, riskien hallinta, vesihuolto ja virkistyskäyttö.

Vesistöalueen kestävä kehittäminen edellyttää kaikkien teema-alueiden huomioimista, tasapainoista kehittämistä ja yhteensovittamista.