Valikko Sulje

Vesivisio2050 ja Vesi elämän rakentajana -webinaari

Maanantai iltapäivä 20.9.2021 virtasi vesiaiheisten keskustelujen ympärillä Vesi elämän rakentajana, Vesivisio2050 -webinaarissa. Webinaari oli osa Kokemäenjoen vesivisio2050 työtä ja sen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta vesivisiotyöstä ja herättää keskustelua työn kehittämisen mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tilaisuudessa avattiin myös vuoden vesiteko äänestys. Kurkistetaan lyhyesti Vesivisio2050 teemaan ja webinaarin sisältöön.

Mikä ihmeen Vesivisio2050? Kokemäenjoen vesivisio kattaa koko Kokemäenjoen vesistöalueen, joka sijoittuu kuuden eri maakunnan alueelle. Vesistöalueen vedet purkautuvat Kokemäenjoen kautta Porista Selkämereen. Tämän alueen vesiin kohdistuu monenlaisia tarpeita ja toiveita. Vesivisio2050 on näkemys siitä, miten monimuotoisen alueen vesiä ja niihin kohdistuvia tarpeita voitaisiin yhteensovittaa. Visiotyön tarkoituksena on ollut tunnistaa alueen erityispiirteet, tulevaisuuden tarpeet ja haasteet sekä lisätä ymmärrystä vesiasioista eri tahojen välillä. Visiotyö laadintaan 2017 pyydettiin mukaan alueen maakuntia, keskeisiä sidosryhmiä kuten kuntia, kaupunkeja, yhdistyksiä ja ELY-keskuksia. Yhteistyössä hahmotettiin Kokemäenjoen Vesivisio2050 seitsemän teemaa sekä näille tavoitteet. Teemat ovat kulttuuri- ja asuinympäristö, elinkeinotoiminnan perusta, vesien tilan ja hallinnan haastaja, bio- ja kiertotalouden alusta, eliöiden elinympäristö, yhdyskuntien vesihuollon pohja sekä virkistyksen ja hyvinvoinnin lähde.

Kuva Linda Saukko-Rauta, Redanredan Oy

Vesi elämän rakentajana – webinaarin kulku lyhyesti

Webinaarin alkuosuus koostui vesivisiolla yhteisiä tavoitteita kohti -teemasta. Kuulimme maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön puheenvuorot vesivisiotyön laajemmasta merkityksestä hallinnon näkökulmasta. Keskuspuhdistamo Oy esitteli Tampereen Sulkavuoreen valmistuvaa uutta jätevedenpuhdistamoa.

Tilaisuuden läpi fasilitaattorit kuljettivat vesiunelmateemaa, jota pysähdyttiin hetkeksi miettimään myös pienryhmissä. Mikä on sinun unelmasi lähivesiesi suhteen?

Webinaarin loppupuolisko koostui vesi elämän rakentajana -teemasta, jossa vetonaulana toimi Mikko ”Peltsi” Peltolan esitys ”Särjen syömisessä on järkeä”. Mikko haastoi kaikkia osallistujia pohtimaan mm. ruokailuvalintojen vaikutusta lähivesien tilaan. Iltapäivän lopussa kurkistettiin Kokemäenjoen kulttuurihistoriaan ja Kokemäenjoen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen Satakunnan museon esityksessä. Päivän teemojen yhdistävänä puheenvuorona Vanajavesikeskus kertoi onnistuneesta yhteistyöstä ja sidosryhmäyhteistyöstä vesiunelmien saavuttamiseksi.

Webinaari huipentui vuoden vesiteko -äänestyksen avaamiseen. Vesivisiotyötä koordinoiva ELY-keskusten ja maakuntaliittojen muodostama ohjausryhmä jakoi ensimmäisen kerran vuoden vesiteko -kunniamaininnan vuonna 2020. Kunniamaininta jaetaan vuosittain yksittäiselle ihmiselle tai organisaatiolle, joka on ansiokkaasti edistänyt vesivisio2050 työn tavoitteita joko koko Kokemäenjoen vesistöalueella tai jollakin rajatummalla valuma-alueella. Äänestys kaavakkeelle pääset tästä. Äänestys on auki lokakuun loppuun saakka.

Tilaisuutta ja pienryhmätyöskentelyä fasilitoi ICG-Innotiimi Oy. Webinaarin esitykset tallennettiin ja ne ovat katsottavissa kahden viikon ajan verkossa. Linkki tallenteisiin löytyy ELY-keskuksen tapahtumakalenterista.

Yhteenvetoa

Webinaarissa nousi esiin vahvasti tarve yhteistyön jatkamiselle ja kehittämiselle. Yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja tapaamisia toivotaan jatkossakin. Ymmärryksen lisäämistä vesiasioista pidetään myös tärkeänä. Vesivisiotyössä laaja-alaisella yhteistyöllä pyrimme tuomaan esiin vesistöjen käytön ja hoidon tärkeyttä ja korostamaan yhteistä päämäärää Kokemäenjoen vesistöalueen vesien hyvä tilan saavuttamiseksi. Tähän työhön voimme osallistua me kaikki, Vesivisio2050 on meidän kaikkien yhteinen.

Lisätietoa Vesivisio2050:stä www.vesivisio2050.fi

Kirjoittaja,

Milla Torkkel, vesitalousasiantuntija, Hämeen ELY-keskus

Muuta aiheesta