Vesivisio 2050

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueemme näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka.

Visio on laadittu maa- ja metsätalousministeriön rahoittamana. Se on tehty ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. Visiotyössä ovat olleet mukana em. maakuntien liitot sekä alueiden ELY-keskukset, joiden edustajat olivat vision ohjausryhmässä.  Vision tekemisessä on ollut mukana lukuisia sidosryhmiä, joiden näkemysten ja ajatusten pohjalta visio on koottu. Visiotyön aikana järjestettiin osallistava tulevaisuusseminaari sekä työpaja, joiden antia vision koostamisessa on käytetty.

Lisää tietoa ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesivisio2050

Vesivision esite