Valikko Sulje

Vesistömatkailun kehittäminen

Puhdas ja hyvinvoiva vesistö ja sitä ympäröivä luonto ovat vesistömatkailun tärkein resurssi. Siten kestävyys ja vastuullisuus korostuvat sen kehittämisessä. Ihmiset ovat myös yhä valveutuneimpia ja kiinnostuneita ympäristön tilasta sekä siitä, mitä vaikutuksia, hyvää tai huonoa, sillä on heidän terveydelleen. Puhdas satakuntalainen luonto tarjoaakin paljon mahdollisuuksia kehittää vetovoimaista vesistömatkailua.

Vesistömatkailun keskiössä ovat usein erilaiset elämykselliset vesistöaktiviteetit. Eräs kiinnostava idea voisi olla myös vesistön ja luonnon tilaa parantavien aktiviteettien kytkeminen osaksi matkailupalveluja.

Vesistömatkailua harjoittava vastuullinen yritystoiminta säteilee hyvinvointia ympärilleen ja tuo painetta vesistöjen tilan parantamiselle. Vesistömatkailun kehittäminen edellyttää kestävyysteemojen lisäksi kuluttajien tuntemista, sillä väkisin ei voi tuputtaa sellaisia palveluita, joille ei löydy kiinnostusta; kysyntä pitää tuntea, jotta tarjontaa kannattaa kehittää. Monet kuluttajat ovat tottuneet palveluiden korkeaan laatuun ja osaavat sitä myös vaatia. Maksavalla asiakkaalla on paljon vaihtoehtoja virkistyä.

Yritystoiminnalle ei voi myöskään syntyä edellytyksiä, ellei asiakaskuntaa ole riittävästi ja ympärivuotisesti. Usein kuulee toiveita pienestä elintapayrittäjyydestä, mutta onko se taloudellisesti kestävää? Pienimuotoinen toiminta ei myöskään ole automaattisesti kestävää tai vastuullista kuten saatetaan kuvitella. Yrittäjien on lisäksi tunnettava tarkoin oman liiketoimintaympäristönsä vaatimukset ja käytettävissä olevat resurssit. Kokemäenjoen erityispiirteet ja mahdollisuudet tulee siis tuntea tarkoin. Resursseja luovasti hyödyntämällä ja yhdistelemällä voidaan saada aikaiseksi erottuvaa ja kilpailukykyistä yritystoimintaa.

Satakunnan ammattikorkeakoulun matkailun koulutusohjelmat painottavat luonnon kestävää hyödyntämistä matkailupalveluissa. Uusin avaus on SAMKin kansainväliseen matkailun koulutusohjelmaan sisältyvä kestävän merellisen matkailun opetussuunnitelma. Tämä opetussuunnitelma palvelee myös niitä, joita kiinnostaa laajemminkin vesistömatkailu. Opetussuunnitelma on laadittu Satakuntaliiton rahoittamassa hankkeessa Sinisen biotalouden aineettomasta arvonluonnista kasvua Satakuntaan: kestävän merellisen matkailun koulutuskokeilu.

Jaana Ruoho, lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kuva: SUP-lautailu kasvattaa suosiotaan. Kuvaaja: Noora-Mari Iisakkala

Muuta aiheesta