Valikko Sulje

Vesienhoidossa Hämeessäkin tehostamisen varaa

Vesienhoidon tavoitteena on säilyttää jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien hyvä tila sekä parantaa vesien tilaa siellä, missä se on päässyt heikentymään.

Hämeessä Kokemäenjoen vesistön vesienhoidon keskeisiksi kysymyksiksi on pintavesien osalta ehdotettu mm. rehevöityminen, ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen ja vesienhoidon toimeenpanon tehostaminen sekä erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevien vesien tilan turvaaminen.

Pohjavesien osalta keskeiseksi nähdään pohjaveden suojelu, vedenhankinnan turvaaminen ja pohjavesialueiden maankäytön yhteensovittaminen. Häme on merkittävää kasvualuetta, joten tulevaisuudessa myös pohjavesialueiden maankäyttöpaineet ovat suuria.

Mitä mieltä olet, ovatko ylläolevat teemat tärkeimpiä Kokemäenjoen vesien tilan kannalta? Ehdota parannuksia, tarkennuksia tai lisäyksiä nyt käynnissä olevan puolivuotisen kuulemisen aikana.

Keskeisiä kysymyksiä käsitellään vesienhoitoalueittain ja Kokemäenjoki kuuluu Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

Lisää tietoa löydät osoitteesta: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Lisätietoa vesivisiosta osoitteessa www.ymparisto.fi/vesivisio2050

Harri Mäkelä
Yksikön päällikkö, vesienhoidon koordinaattori, Hämeen ELY-keskus

Muuta aiheesta