Valikko Sulje

Vesien tila ja hallinta

Vesistö aiheuttaa erityisesti alajuoksullaan mutta myös muualla tulvariskin, joka on merkittävä riski omaisuudelle, ympäristölle, elinkeinotoiminnalle ja yhteiskunnalle vesimassojen, poikkeuksellisten haitta-aineiden, ravinne- ja kiintoainehuuhtoumien sekä mikromuovien kulkeutumisen muodossa.

Tulvavaaroja ja ravinnekuormitusta ehkäistään järvien vedenpinnan säännöstelyllä joen eroosio- ja sortumariskit huomioiden sekä erilaisilla vesienhoitotoimenpiteillä. Tulvariskien hallinta edellyttää vesistöalueen järvien säännöstelyä, kestävää maankäyttöä sekä paikallisia tulvasuojelutoimenpiteitä.

Tulvavaaraa aiheuttavat myös paikalliset rankkasateet (hulevesitulva) rakennetulla alueella ja patoturvallisuusriskit. Vesistö ja pohjavedet ovat kattavasta valvonnasta huolimatta alttiita erilaisille päästöille.

Tahtotilamme:

  • Tulvat ja sortumariskit sekä ravinne- ja kiintoainehuuhtoutuminen on minimoitu hyvillä käytännöillä ja samalla uusia innovatiivisia menetelmiä ja yhteistyötä kehitetään
  • Säännöstely on ennakoitua, ymmärrettävää ja hyväksyttävää
  • Häiriöpäästöjen osalta riskit on minimoitu ja niihin on varauduttu riittävästi
  • Ilmastonmuutoksen vaikutukset tunnetaan ja ne huomioidaan riskienhallinnassa