Valikko Sulje

Tervehdys Sinulle!

Oletko kuullut Ikaalisten vesistöreitistä? Sitä on luonnehdittu Pirkanmaaksi pienoiskoossa. Alueella on lukuisia kauniita järviä kymmenen kunnan alueella: Hämeenkyrö, Jämijärvi, Ikaalinen, Parkano, Kihniö, Kankaanpää, Karvia, Virrat, Ylöjärvi ja Nokia.

ikaalisten_reitti2

Ikaalisten vesistöreitin alue

Reitillä paljon vesistöjä

Ikaalisten vesistöreitin alueella on noin 20 000 kotitaloutta, ja sen valuma-alueen pinta-ala on noin 3 200 km². Pinta-alasta 8,6 % on järviä, yli puolet on metsän peitossa ja peltoa on 12 %. Alueella harjoitetaan maataloutta, turvetuotantoa ja metsätaloutta.

Vesistöjen tilassa toivomisen varaa

Valitettavasti vesistöreitin vedet ovat keskimäärin huonommassa tilassa kuin muualla Pirkanmaalla. Alueella on paljon toimijoita, jotka haluavat huolehtia ja kunnostaa vesistöjä. Onkin aika saattaa toimijat yhteen, sitouttaa ihmisiä vesistökunnostamiseen sekä toteuttaa keskeneräiset suunnitelmat. Edellä mainittuja tavoitteita varten alueella toimii ympäristöministeriön rahoittama kärkihanke: Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä.

Ikaalisten_reitti_varillinen_yksityiskohtainen

Ikaalisten reitin vesistöjen ekologinen tila vuodelta 2013

Yhteistyössä, kumppanuuksissa ja verkostoissa on voimaa!

Hankkeessa perustetaan Ikaalisten reitin alueelle kumppanuuteen ja yhteistyöhön perustuva Ikaalisten reitin vesistöryhmä. Se on yhteistyötaho ja verkostoitumispaikka niille, joilla on tahtoa edistää vesistöjen hyvinvointia sekä pohtia uusia ratkaisuja vesienhoidon toteuttamiseen. Alueelle laaditaan vuoteen 2027 ulottuva konkreettinen toteuttamisohjelma ja alueen toimijoita kannustetaan ja sitoutetaan hanketoimintaan. Toimintamallia laajennetaan saatujen kokemusten perusteella muille vesistöalueille.

Opastauluista vinkkejä kunnostustoimiin

Hankkeessa perustetaan verkossa toimiva karttapalvelu, johon merkitään alueen erityisen kiinnostavat vesiensuojelurakenteet, kuten esimerkiksi padot, kosteikot ja laskeutusaltaat. Osaan kunnostuskohteista laaditaan opastetaulut, jotka toimivat myös esimerkkeinä kunnostustoimia suunnitteleville. Näihin lähiretkeilykohteisiin kannattaa tutustua.

Lähde mukaan toimintaan!

Kutsumme Sinut mukaan Ikaalisten reitin vesistötalkoisiin! Tule mukaan Ikaalisten reitin vesistöryhmään tai lähde tekemään kunnostustoimia naapureiden kanssa. Tutustu sähköiseen mallikarttaan ja lähde vaikka geokätkeilemään vesistöjen lähiretkeilykohteisin. Ehdota yhteistä tapahtumaa, joka kokoaisi toimijat yhteen. Me olemme sinua ja vesistöjä varten. Laitetaan vesistöt yhteistyöllä kuntoon!

Tervehdys_Sinulle_kuva

Kyrösjärven rannalla hankkeen projektiasiantuntija Virve Rinnola. Kuva: Tommi Laakso
Kesäterveisin:
Virve Rinnola
Hankkeen projektiasiasiantuntija
Pirkanmaan ELY-keskus

Muista myös: www.ikaalistenreitti.com ja www.facebook.com/ikaalistenreitti

Muuta aiheesta