Valikko Sulje

Systeemistä muutosta jäljittämässä

Mitä tekemistä tällä on nyt minkään kanssa?  Kysymys toistuu muodossa tai toisessa kun ilmastoasioita tuodaan esiin ja haetaan niitä palasia, joista uudenlaisen tekemisen muodot ja keinot löytyvät.

Ilmastotyö on Pirkanmaalla ja Pirkanmaan ELY-keskuksessa hakenut pikku hiljaa muotoaan. Jotkin asiat ovat olleet alusta asti selkeitä: maakuntaan tarvitaan aktiivinen ryhmä ja jo sitoutuneille tahoille oma kehittämisfoorumi. Jotkin asiat ovat taas vaatineet enemmän pureskelua: minkä on minkin organisaation ominaista työtä, mitä asioita kannattaa hankkeistaa tai miten saadaan mukaan myös tahoja, jotka eivät ole vielä sitoutuneita?

Päästövähennyspolku vie kohti hiilineutraalia maakuntaa

Keväällä 2020 vaikeista ajoista huolimatta ilmastotyön peruspalaset ovat olleet seuraavia: Maakunta-Hinkua eli hiilineutraalia Pirkanmaata vuoteen 2030 mennessä edistetään Pirkanmaan ilmastofoorumin asiantuntijakäsittelyssä sekä muussa yhteistyössä, ja lisäksi ELY-keskusten virkatehtävien ilmastovaikuttavuutta kehitetään ilmastotiekarttahankkeella ja ilmastoasiantuntijoiden asiantuntijaverkoston työskentelyllä.

Pirkanmaan hiilineutraaliustavoitteisiin on asiantuntijakäsittelyssä valittu seuraavat teemat:

  • Hiilinielut
  • Liikenne
  • Energia

Tavoitteita pyritään edistämään ns. systeemisen muutoksen mahdollistajilla eli läpileikkaavilla toimintatavoilla, jotka ovat

  • Yritysten mukaan saaminen
  • Johtajien sitouttaminen
  • Päästölaskennan tarkentaminen alueellisiin keinoihin
Päästövähennyspolun rakenteessa näkyy, että maakunnallisessa hiilineutraaliustavoitteessa noudatetaan Suomen ilmastopaneelin ideaa ja pohditaan nykysitoumuksien riittäväyyttä. Kuvassa pohditaan myös päästökuilua.
Päästövähennyspolku. Kuva: Pirkanmaan ELY-keskus

Näillä valinnoilla tavoitellaan ennen kaikkea vaikuttavuutta: panostetaan niihin teemoihin, joissa on merkittävin päästövähennyspotentiaali sekä edistetään kaikkien toimijoiden mukaan saamista. Päästölaskentaa tarkentamalla tuotetaan lisää tietoa valtakunnallisia laskelmia tukemaan ja tehdään näkyväksi sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät näy kansallisissa päästökertoimissa.

Myös kunnat ovat myös tehneet omia hiilineutraaliussitoumuksiaan, ja kirjoitushetkellä 95% Pirkanmaan asukkaista asuu kunnassa, jolla on oma hiilineutraaliustavoite! Alueellisen työn tarkoitus on tuottaa lisäarvoa kuntien oman tekemiseen sekä hakea toimia, joista yksittäinen kunta ei voi yksin päättää.

Ilmastotyön onnistuminen vaatii hoksauttamista ja mahdollistamista

Ilmastotyön palasia hakiessa mukana on kulkenut systeemisen muutoksen ajatus, mistä kumpuaa myös alun kysymys siitä, miten kaikella voi olla tekemistä ilmaston kanssa. Tarvitsemme rakenteita, jotka mahdollistavat ilmaston kannalta hyvien ratkaisujen tekemisen. Ilmaston kannalta oleellisia valintoja tehdään jatkuvasti eri tasoilla yksittäisistä ihmisistä organisaatioihin ja valtioon. Esimerkiksi kaavoituksen merkitys ilmastotyössä liitetään usein energia- ja liikkumiskysymyksiin, mutta näiden lisäksi kaavoituksella luodaan perusta koko sille ympäristölle, jossa päivittäisiä valintoja tehdään ja toistetaan. Lähiympäristön laadulla on merkitystä kaikkien arjessa tehtävien valintojen kanssa. Voiko lähellä viihtyä ilman, että se kuluttaa ylenmääräisesti luonnonvaroja?  Tarvitseeko omalta alueelta lähteä pois voidakseen hyvin?  Voisiko lähiympäristö tarjota samanlaisia elämyksiä kuin lentäminen kauas?

Ilmastotyöhön liittyy paljon yhteensovittamista. Uusiutuva energia ei voi tuottaa riskiä maisema-arvoille tai pohjavedelle. Vedenkorkeudet heittelevät ja säännöstelytarpeen punnitsemisessa tarvitaan eri intressit huomioon ottavia ratkaisuja. Jotkin asiat ovat ratkaistavissa teknisesti, mutta joissain taas inhimilliset näkökulmat vaativat tarkempaa sovittelua – kyse on myös kotirannoista, muuttolinnuista, totutuista kevätretkikohteista tai omasta elinkeinosta. Osa systeemistä muutosta on oikeudenmukainen siirtymä kohti hiilineutraaliutta.

Kuva Hiedanrannasta, jossa tullaan pilotoimaan kiertotaloutta. Kuvassa näkyy kaunis järvimaisema.
Hiedanranta. Kuva: Valeria Kerkkä.

Vesivisio tavoittaa osaltaan samaa systeemisen muutoksen henkeä kuin ilmastotyökin. Niin ilmaston kuin vedenkin arvo rakentuu kokonaisuudesta, joka ei ole yksittäisiä arvopisteitä, vaan iso systeemi, jonka varassa on koko yhteiskunnan toimivuus.

Tällä viikolla vietetään Euroopan kestävän kehityksen viikkoa. Pirkanmaan ELY-keskus teki vuosi sitten kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen, missä lanseerasimme #hyönteishotellihaasteen turvaamaan luonnon monimuotoisuutta. Haastamme edelleen kaikkia organisaatioita ja yksittäisiä tekijöitä ottamaan osaa näihin teemoihin: tehkää ilmastositoumus, rakentakaa hyönteishotelleja, pelastakaa pörriäisiä!

Kaiken kanssa on siis tekemistä. Paljonkin.  

Lisätiedot:

Projektikoordinaattori Valeria Kerkkä, Pirkanmaan ELY-keskus, 0295 036 062

Muuta aiheesta