Valikko Sulje

Satakunnan matkailua kehitetään osana Itämerta

Satakunta matkailukohteena on osa suurempaa kokonaisuutta – Itämerta. Itämeren alueella matkailu kansainvälistyy vauhdilla: kansainvälisten matkailijoiden määrä on jopa kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteesta. Tämä sama trendi heijastuu myös Satakuntaan.

Kansainvälisillä markkinoilla ei pärjää yksin, vaan matkailualan toimijoiden olisi nähtävä itsensä osana suurempaa maantieteellistä aluetta. Yritysten asiakkaat Itämerellä ovat usein yhteisiä, minkä vuoksi sen matkailupalveluja tulisi tuotteistaa ja markkinoida valituille kohderyhmille laajempana kokonaisuutena.

Kansainvälisen matkailun kasvu on tuonut mukanaan uusia osaamistarpeita, minkä vuoksi matkailukoulutuksen Itämerellä on uusiuduttava. Maiden matkailustrategiat painottavatkin osaamisen työelämävastaavuutta sekä ammattitaitoisten työntekijöiden määrän ja työntekijöiden ammattitaidon vahvistamista. Merkittävässä roolissa on matkailualan liiketoimintaosaamisen yhdenmukaistaminen ja vahvistaminen, jotta kansainväliset markkinat saadaan saavutettua yhdessä.

Tarpeisiin vastaamiseksi Keskisen Itämeren korkeakoulut kehittivät Satakunnan ammattikorkeakoulun johdolla uuden matkailuliiketoiminnan opintokokonaisuuden, jonka tavoitteena on vahvistaa erityisesti alueen kansainvälisen matkailun kasvua ja kilpailukykyä. Motiivi yhteisen opintokokonaisuuden kehittämiseksi nousi Itämeri-strategian tavoitteesta luoda alueesta yhtenäinen matkakohde ja kehittää alueen matkailua yhdessä integroimalla alueen toimijoiden osaamista. Kokonaisuus suunniteltiin työelämän tarpeiden pohjalta haastattelemalla yli 100 matkailualan toimijaa Suomessa, Virossa ja Latviassa. Toimintaa rahoittaa Keskisen Itämeren alueellisen yhteistyön Interreg Central Baltic -ohjelma.

Riika 2

Korkeakoulut Riiassa luomassa yhteistä opintokokonaisuutta

Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2018 ja kestää huhtikuuhun 2019. Opintojaksojen teemat käsittelevät Itämeren luonnon ja kulttuuriresurssien tuotteistamista, digitaalista markkinointia ja myyntiä, kansainvälistä asiakaspalvelua, verkosto-osaamista sekä tulevaisuuden trendien ennakointia matkailualalla. Sekä alan ammattilaisille että tutkinto-opiskelijoille suunnatut opintojaksot toteutetaan englanniksi verkossa. Opintojaksotarjontaan voi tutustua verkossa: http://www.projectboosted.eu/student-corner/courses/

Sanna-Mari Renfors
Tutkijayliopettaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Muuta aiheesta