Valikko Sulje

Pohjavesitilanne on rajusti muuttunut Kokemäenjoen vesistöalueella

Mennyt talvi aiheuttanut pohjavesien pinnoissa normaalista poikkeavaa käyttäytymistä

Uutta pohjavettä on päässyt muodostumaan koko talven, koska sateita on riittänyt, eikä maa ole ollut roudassa. Tyypillisesti pohjavedet laskevat talvisin ja lumen sulamisvesien maahan imeytymisen myötä pohjaveden pinnantasoissa näkyy keväällä selkeä ja nopea nousu. Tänä keväänä tätä nousua ei Etelä-Suomessa havaita.

Kesällä pohjavedenpinnat tyypillisesti laskevat ja aiheuttavat usein vedenvähyyttä varsinkin pienten pohjavesimuodostumien talousvesikaivoissa. Koska pohjavedet ovat tänä keväänä hyvin korkealla, niin näyttäisi siltä, että talousvesikaivoissa tulee tulevana kesänä riittämään hyvin vettä.

Talouskaivojen vedenlaadun seuraaminen tärkeää

Korkeat pohjaveden pinnantasot voivat aiheuttaa myös pohjaveden laadun heikentymistä. Maaperän ollessa veden kyllästämää likaista pintavettä voi suodattua tavanomaista enemmän suoraan kaivoihin. Riski kasvaa etenkin sellaisilla alueilla, joilla pohjaveden pinta on lähellä maanpintaa. Kaivojen kunnosta onkin syytä pitää huolta ja estää pintavesien pääsy kaivoihin. Talousvesikaivon vedenlaatu olisi myös hyvä tarkistuttaa säännöllisin väliajoin.

kuva pohjaveden mittauspisteestä
Pohjaveden mittauspiste. Kuva: ELY-keskus

Katsaus Kokemäenjoen alueellisiin pohjavesitilanteihin

Häme

Hämeessä pohjavedenpinnat ovat nousseet syksystä lähtien ja pohjavesivarastot ovat täyttyneet hyvin. Pohjavedet ovat olleet monin paikoin koko talven selvästi yli ajankohdan keskimääräisen tason ja tällä hetkellä paikoin jopa ajankohdan maksimitasojen yläpuolella.

Lammin Tullinkankaan pohjaveden seuranta-asemalla pohjavedenpinnat ovat nousseet lokakuun alusta lähtien noin 1,2 metriä ja ovat tällä hetkellä yli 70 senttimetriä ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolella. Lopen ja Tammelan rajalla sijaitsevalla Pernunnummen seuranta-asemalla nousua on ollut hieman yli 80 senttimetriä. Pohjavedenpinnat ovat Pernunnummella tällä hetkellä noin 40 senttimetriä yli ajankohdan keskimääräisen tason. Suurissa pohjavesimuodostumissa, kuten Pernunnummi, muutokset pohjaveden pinnantasoissa ovat hitaampia ja nousua on tapahtunut näihin päiviin saakka.

Pirkanmaa

Myös Pirkanmaalla pohjaveden pinnat ovat keskimääräistä korkeammalla ja paikoin yli vuosimaksimien keskiarvon.

Seitsemisen seuranta-asemalla pohjavedenpinnat ovat nousseet marraskuusta lähtien ja ovat nyt yli 40 cm korkeammalla ajankohdan keskimääräiseen tasoon nähden. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ero on lähes 70 cm.

Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa pohjavesipinnat ovat nousseet koko alueella. Isommissa harjumuodostumissa nousu on ollut hidasta, mutta pienemmissä muodostumissa ollaan lähellä maksimiarvoja.

Porin Kuuminaisten pienessä soramoreenimuodostumassa pohjaveden pinta on noussut lokakuun alusta yli metrillä. Oripäänkankaalla pohjavesi on noussut ajankohtaiseen keskiarvoon pitkän kuivan jakson jälkeen. Nousua lokakuun alusta on ollut lähes 40 cm.

Hydrogeologi Petri Siiro, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Nina Nenonen, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Maria Mäkinen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätietoja:

ww.vesi.fi

Pohjavesitietoa

Muuta aiheesta