Kokemäenjoen vesistötiedon käyttöliittymä veisi meidät houkuttelevasti luonto- ja kulttuuriasioiden äärelle

Vuo­si­tu­hansien ajan ihminen on sopeuttanut toi­min­tansa Ko­ke­mäenjoen ve­sis­tön tarjoamiin mahdol­li­suuksiin ja vas­tuk­siin. Lukui­sat kulttuu­ri­his­to­rian ja luonnonolosuhteiden ker­ros­tu­mat kertovat meille vesistön äärellä asu­nei­den ihmisten vaikutukses­ta alueeseen ja sen maise­maan. Arantilan sillan

Continue Reading

Tässä se on, vesivisio 2050 -blogi

Pohdimme tänään Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Hämeen ELY-keskuksen kesken, miten voisimme parhaiten viestiä Kokemäenjoen vesivision asioista. Pohdiskelun lopputulemana syntyi tämä blogi! Kirjoittajina toimivat vesivisiotyössä mukana olevat tahot ja blogikirjoituksiin tuomme ajankohtaisia vesiasioita

Continue Reading