Valikko Sulje

Vesivisio 2050

Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio on nimensä mukaisesti pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme vesiemme ja koko laajan ja monimuotoisen vesistöalueemme näyttäytyvän vuonna 2050. Visio on kokonaisvaltainen näkemys ja tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen käytön, vesienhoidon ja kalatalouden tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka.

Kuvassa on Kokemäenjoen vesistöalue kartalla.
Kokemäenjoen vesistöalue

Ajankohtaista: Vesivisioviikko siirtyy koronatilanteen takia syksylle: 14.9. – 20.9.2020

Katso täältä Vesivisioviikon tapahtumat ja viestintämateriaalit

Koko valuma-alueen kattavalla lähestymistavalla varmistetaan, että visiossa asioita tarkastellaan riittävän suurina kokonaisuuksina ja eri toimintasektorit huomioiden. Visio on laadittu laajasti eri tulevaisuuskuvat ja  tulevaisuuden trendit huomioiden ja pohdittu niiden vaikutusta vesien käyttöön ja vesien tilaan.

Lähtökohtana on sovittaa yhteen mm. seuraavien toimintojen tarpeet ja mahdollisuudet:

Vesivisio 2050:n kokonaisuus: teemat ja kohderyhmät (klikkaa hiirellä kuva suuremmaksi)

Työssä on huomioitu myös alueen elinvoiman lisääminen sekä kestävä ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta.

Visiossa ymmärretään alueelliset erityispiirteet ja vesistöalueen kytkennät ja varmistetaan riittävä vuoropuhelu. Vision tavoitteena on toteuttaa sitä prosessinomaisesti niin, että visio pysyy eri toimijoiden agendalla elävänä ja tavoitteet osana toiminnanohjausta.

Tavoitteena on, että Vesivisio 2050 avulla edistetään vesien tilan parantumista ja käyttömahdollisuuksia ja se tunnistetaan erilaisissa rahoituslähteissä. Työtä tehdään yhteistyössä vesistöalueen sidosryhmien kanssa ja käydään vuoropuhelua siitä, millä tavoin eri tahot ovat valmiita edistämään vision tavoitteita.

Visio on laadittu ylimaakunnallisena yhteistyönä, sillä vesistöalue ulottuu merkittäviltä osin Hämeen, Pirkanmaan ja Satakunnan alueille. Visiotyössä ovat olleet mukana em. maakuntien liitot sekä alueiden ELY-keskukset, joiden edustajat olivat vision ohjausryhmässä.  Vision tekemisessä on ollut mukana lukuisia sidosryhmiä, joiden näkemysten ja ajatusten pohjalta visio on koottu.

Visioprosessin eteenpäin viemisestä vastaa koordinaattoritahona Pirkanmaan ELY-keskus joulukuuhun 2020 saakka tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Visiotyössä toteutetaan erilaisia sidosryhmätapaamisia ja seminaareja ja lähdetään yhteistyössä toteuttamaan vision tavoitteita!

“Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteen sovitettuna.”

#vesivisio2050

Lataa alta viestintämateriaaleja vapaaseen käyttöön

Vesivision esite  (lataa tästä käyttöösi)

Vesivisio 2050 logon nettiversio (lataa tästä käyttöösi)

Vesivisio 2050:n kokonaisuus kuvana, suuri koko (lataa tästä käyttöösi)

Vesivisio 2050:n tarinana (lataa tästä pdf-tiedosto käyttöösi)

Edistämme työllämme myös soveltuvin osin Agenda 2030 tavoitteita.

 

Lähde: https://www.ykliitto.fi/uutiset-media/logot-ja-sdg-kuvakkeet

Lisätiedot:

Vesivisiotyön koordinointi on keskitetty vuonna 2020:

Pirkanmaan ELY-keskus
Virve Rinnola
Projektiasiantuntija
0295036345

virve.rinnola(at)ely-keskus.fi

Evästeet

Sivuston käytöstä kerätään evästeinä yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Niiden perusteella käyttäjiä ei voida yksilöidä. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksissa.