Valikko Sulje

Opiskelijat ravinnekierrätyksen jäljillä

Noin 300 tulevaa ympäristösuunnittelijaa, agrologia, metsätalouden, tietotekniikan sekä ympäristö- ja energiatekniikan insinööriä on reilun vuoden aikana pohtinut, mitä ravinteet ovat, mihin niitä tarvitaan ja miten ne ympäristössä liikkuvat. Nämä Hämeen, Tampereen ja Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat mukana toteuttamassa Opi ravinteista! (ORAS) -hanketta, jonka päätavoitteena on lisätä tietoisuutta ravinteista ja niiden kierrätyksen merkityksestä.

Ravinteet tunnetaan huonosti

Edellinen ja nykyinen hallitus satsaa vesiensuojelun tehostamiseen miljoonia euroja ja ravinnekierrätyksen tehostaminen on yksi tärkeä vesiensuojelullinen toimenpide. On havaittu, että ihmiset tuntevat ravinteet ja niiden liikkeet varsin huonosti. Moni tietää, että sinileväongelmat järvissä ja merialueilla johtuvat liiallisesta ravinnekuormituksesta, mutta sitä ei useinkaan tiedetä, mitä kaikkea tapahtuu ennen kuin ravinteet päätyvät vesistöön. Hyvä olisi tietää enemmän, jotta voisi miettiä, mitä itse voisi tehdä ravinnekierrätyksen eteen.  

Miten typpi kiertää ympäristössä. Kuvakaappaus Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Nea Lehtokarin, Mika Sandin ja Benjamin Hatakan prezi-esityksestä.
Miten typpi kiertää ympäristössä. Kuvakaappaus Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Nea Lehtokarin, Mika Sandin ja Benjamin Hatakan prezi-esityksestä.

ORAS ABC -sivusto avaa ravinnekierron kaikille  

Opiskelijat ovat pyrkineet osana opintojaan tekemään ravinteita ja niiden kulkua näkyväksi ja ymmärrettäväksi erilaisin keinoin. Materiaaleja on tehty ammattikorkeakoulujen ja toiseen asteen opiskelijoille sekä meille kaikille. Opiskelijat ovat suunnitelleet ja tuottaneet videoita, podcasteja, visuaalisia esityksiä, postereita, infograafeja, oppaita ja mobiilipelejä. Tuotokset kootaan yhteen avoimeksi ORAS ABC -sivustoksi, jota voi hyödyntää opettaja, opiskelijat ja kaikki ravinteista kiinnostuneet. Vesivisio 2050 -työn teemat bio- ja kiertotalous, virkistyskäyttö, kulttuuri- ja elinympäristöt, vesihuolto, riskien hallinta ja elinkeinotoiminta liittyvät kaikki ravinteisiin – oletko samaa mieltä?  

Eija Raimovaara

Hämeen ammattikorkeakoulu

Opi ravinteista! (ORAS) -hankkeen projektipäällikkö

Lisätietoja:

ORAS-hanke

Muuta aiheesta