Valikko Sulje

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä  ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen  päästään. Hanke on alkanut vuoden 2020 alussa ja valmistuu vuoden 2021  loppuun mennessä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Hanke on alkanut vuoden 2020 alussa ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Strategian toiminta-alue

Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa).

Tavoitteena ELY-keskusten alueille omat toimenpideohjelmat

Strategiatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategian toteutumisen tueksi laaditaan ELY-keskusten alueille omat toimenpideohjelmat ja näiden sisältämät tavoitteet 7-10 vuoden ajanjaksoille.

Strategia on tietysti laajalle ulottuva ja sen tavoitteet tulevat olemaan yleisellä tasolla. Toimenpideohjelmissa tullaan ottamaan ELY-keskustasolla kantaa tärkeimpiin osa-alueisiin, joiden kehittämiseen toiminta-alueemme vesihuollon kehittämisessä keskitytään. Tällaisessa hankkeessa ei voida tietenkään puuttua yksittäisen laitoksen tekemisiin tai puutteisiin tai yhden talouden murheisiin kuin yleisellä tasolla.

Kyselyllä aktivoidaan kansalaisia

Asukkaan kannalta asian voi ajatella siten, että näissä asioissa olisi keskityttävä niihin asioihin, jotka parantavat myös minun vesihuoltoani eli esimerkiksi, että hanasta tuleva veteni on jatkossakin hyvää ja sitä saa kaikkina aikoina riittävästi ja kohtuulliseen hintaan ja että voin uskoa omien jätevesien viemäröinnin ja käsittelyn toimivan niin hyvin, etteivät ne kuormita kohtuuttomasti ympäristöä.   Strategiatyön yhteydessä on tarkoitus kartoittaa kansalaisten kantoja useiden lyhyiden nettikyselyjen avulla. Näiden kyselyiden avulla on myös tarkoitus tuoda esille vedenhankinnan ja -jakelun sekä viemäröinnin ja jätevedenkäsittelyn tärkeyttä yhtenä yhteiskunnan peruspalveluna, tuoda esille sen nykytilaa, valottaa toimintaan liittyviä solmukohtia, riskejä ja uhkia sekä kertoa suomalaisen vesihuollon edullisuudesta ja maailman mittakaavassa katsottuna hyvästä tasosta.

Monia tapoja vaikuttaa

Hankkeen aikana järjestetään muun muassa sidosryhmätilaisuuksia, joissa sekä strategian että sitä tukevan toimenpideohjelman sisältöön pystyy vaikuttamaan. Lisäksi vaikuttamaan pääsee erilaisten kyselyiden, palautteenannon ja lausuntojen avulla. Sidosryhmätilaisuudet ajoittuvat lokakuulle 2020 ja tammikuulle 2021. Vaikuttaa voi vielä kevään 2021 aikana, kun strategia- ja toimenpideohjelmasta pyydetään lausunnot.

Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti hankkeen sivuilla ymparisto.fi/lantisensuomenvesihuoltostrategia2050 (ruotsiksi miljo.fi/vastrafinlandsvattentjanststrategi2050) ja ELY-keskuksen verkkosivuilla. Voit osallistua keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vesihuoltostrategia2050.

Kirjoittajat ja lisätiedot:

Jyrki Lammila

Johtava vesitalousasiantuntija

Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 022 890
jyrki.lammila@ely-keskus.fi

Minna Nummelin

Vesitalousasiantuntija

Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 022 917
minna.nummelin@ely-keskus.fi

Muuta aiheesta