Valikko Sulje

Kuntakeskus saarella

Lempäälän kunnan halki virtaa eräs Kokemäenjoen vesistön suurimmista reittivesistöistä – Vanajaveden-Pyhäjärven vesistö. Kuntakuntakeskuksen kohdalla vesistö haarautuu niin, että Lempäälän kanava etelässä ja Kuokkalankoski pohjoisessa muodostavat kuntakeskuksesta saaren.

Melomalla kuntaa ympäri

Nämä vesistöt luovat Lempäälään viihtyisyyttä ja antavat mahdollisuuden vesistöjen monimuotoiseen virkistyskäyttöön.  Yksi virkistyskäytön muoto on meloa tai soutaa kuntakeskus ympäri. Ympärisoutuun/-melontaan sisältyy sopivasti erilaisia elementtejä, Kirkkojärvi, Lempäälän kanavan sulutus, Ahtialanjärven lintujärvi, Herralanvirran padon ohitus, Herralanvuolle ja Kuokkalankoski.

Naisia melomassa Lempäälässä
Kuva: Lempään kunta

Herralan virran pato haastaa melojan

Tämän ympärisoudun/-melonnan yhtenä haasteena on ollut Herralanvirran padon ohitus, joka on jouduttu tekemään venettä/kanoottia kantaen kannaksen yli. 1990 -luvulla padon ohi pääsi isosta peltisestä rummusta. Virkistyskäytössä ollutta ohijuoksutusuomaa kunnostettiin vuonna 2004, jolloin aukossa ollut rumpuputki korvattiin betonisella rakenteella ja tämän johdosta rekenne ei ole turvallinen käyttää.  Patoalue on yksi Lempäälän ja seudun merkittävimmistä virkistyskäyttökohteista, alue on merkittävä ja hyvin suosittu koskikalastuskohde.

Ratkaisua etsimässä

Herralanvirran patoalueen kehittäminen aloitettiin vuonna 2017, jolloin Pirkanmaan ELY:n ja Lempäälän kunnan toimesta käynnistettiin alueen kehittämishanke.  Hankeen tavoitteena on mahdollistaa padon ohittaminen turvallisesti, melonen tai soutaen, koskimelojille rakennetaan ”stoppari”, ja sovitetaan alueen toiminnot yhteen.  Suunnitelman mukainen hanke on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 aikana.

Hankkeen myötä Lempäälä ja koko seutu saa ainutlaatuisen virkistyskäyttömahdollisuuden käyttöönsä.

Tervetuloa Lempäälään vesistöjen äärelle.

Timo Nevala

Suunnittelupäällikkö

Lisätietoja: www.lempaala.fi

Muuta aiheesta