Valikko Sulje

Kunnostusneuvonta apuna Satakunnan vesistöjen tilan kohentamisessa

Tänä kesänä pyörähti käyntiin Pyhäjärvi-instituutin ja Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n yhteinen Satakunnan vesistöneuvonta -hanke. Hankkeessa pyritään aktivoimaan Satakunnan alueen paikallistoimijoita vesistökunnostuksen ja vesienhoidon saralla, sekä edistämään näiden verkostoitumista niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Tarjoamme kohdennettua neuvontatyötä, ohjausta ja tukea vesistökunnostuksesta kiinnostuneille tahoille, joten nyt onkin oiva tilaisuus lähteä hankkeistamaan omaa kunnostusideaa avullamme! Toki neuvontaa tarjotaan myös pienemmässä mittakaavassa, eikä tavoitteena välttämättä tarvitse olla varsinainen projekti. Kannustammekin myös esimerkiksi ranta-asukkaita lähestymään meitä kysymyksin, mikäli jokin vesistöihin liittyvä seikka askarruttaa. Satakunnan vesistöneuvonta -hankkeelle on myönnetty rahoitus ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon avustuksista, ja neuvontaa on tarjolla ensi vuoden marraskuun loppuun saakka.

Hankkeessa teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa Satavesi-ohjelman kanssa. Tänä syksynä tehdyt hanke-esittelyt Satavesi-ryhmissä ovat poikineet useita yhteydenottoja paikallisilta yhdistyksiltä, joiden kanssa on lähdetty työstämään hankesuunnitelmia. Vesienhoidon toimenpiteisiin on olemassa useita eri rahoitusvaihtoehtoja riippuen projektin luonteesta. Parhaillaan joulukuun alkuun saakka on avoinna ELY-keskuksen harkinnanvaraisten vesistöhankeavustusten haku, josta muun muassa yhdistykset voivat hakea avustusta. Tarjoamalla matalan kynnyksen neuvonta-apua pyrimme siihen, että Satakunnassa käynnistyy ja lähtee suunnitteille useita paikallisten toimijoiden toteuttamia vesistökunnostushankkeita. Lisäksi pyrimme lisäämään paikallisten tietoutta lähivesiensä tilasta ja tekemään kunnostushankerahoituksen hakuprosessin tutuksi. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että hanke edesauttaa pintavesien hyvää ekologista tilaa alueella.

Neuvotaillassa ihmiset kuuntelevat asiantuntijaa.
Sataveden ja Satakunnan vesistöneuvonta -hankkeen yhteistyössä järjestämään Sääksjärvi-iltaan lokakuussa osallistui yli 80 Sääksjärven tilasta kiinnostunutta. Kuva: Johanna Lantto

Edistääksemme alueen toimijoiden keskinäistä verkostoitumista järjestämme neuvontahankkeen tiimoilta myös pienimuotoisia seminaari- ja työpajatilaisuuksia. Tulevista tapahtumista tiedotamme ennen kaikkea hankkeen nettisivuilla ja somekanavilla, joten niitä kannattaa seurata tiiviisti.

Satakunnan vesistöneuvonta -hankkeen lisäksi Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksellä on meneillään kunnostusneuvontahankkeita Pirkanmaalla ja Loimijoen alueella. Myös näihin hankkeisiin kannattaa käydä tutustumassa KVVY ry:n nettisivuilla.

Hanna Arola, Ympäristöasiantuntija, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

Muuta aiheesta