Valikko Sulje

Kulttuuri- ja asuinympäristö

Kokemäenjoen vesistöalueella on yksi Suomen vanhimmista vesireiteistä. Alue on ollut asutettu ja rantoja viljelty hyvin pitkään ja vesistö on muodostanut keskeisen yhteyden sisämaan ja meren välillä. Maiseman sekä kulttuuri- ja asuinympäristön ominaisuudet määrittelevät alueellista identiteettiä. Erilaiset kulkuun, elinkeinotoimintaan ja energiatuotantoon liittyvät rakenteet, kuten sillat, kanavat, myllyt, sahat, uittorakenteet ja voimalat muodostavat vetovoimaisia rakennetun kulttuuriperinnön kohteita ja tarjoavat uusiokäytön mahdollisuuksia. Alueen halki kulkevat harjujaksot ovat kulkureitteinä ohjanneet asutuksen sijoittumista ja ovat edelleen monella tapaa houkuttelevia kohteita.

Kulttuuriympäristö muuttuu ja sitä muokataan jatkuvasti sen ympärillä elävän väestön mukaan, sillä vesistöön ja kulttuuriympäristöihin liittyen tarvitaan uusia ratkaisuja palvelemaan tulevaisuutta, mutta vanhaa kunnioittaen. Asuinympäristössä vesi on läsnä ihmisten arkipäivässä, ja rakennetun ympäristön alueilla ja kaupunkikeskustoissa vesi yhdistää ihmistä luontoon.

Tahtotilamme:

  • Vesialueet niin tiiviillä kaupunkiseuduilla kuin muissakin ympäristöissä säilyvät viihtyisinä ja elinvoimaisena osana kulttuuri- ja asuinympäristöä
  • Vedet osana kulttuuri- ja asuinympäristöä yhdistävät asukkaita yhteisöllisyyteen ja luontoon
  • Kulttuurikohteita vaalitaan, hoidetaan ja hyödynnetään arvoja kunnioittaen
  • Rakentamattomat rannat säilytetään avoimina ja yhtenäisinä