Valikko Sulje

Kokemäenjoen vesistöalueen vuoden vesiteko kunniamaininta Pro Kuivasjärvi ry:lle

Vesivisio 2050 on tavoitetila Kokemäenjoen vesistöalueen vesivarojen tulevaisuudesta vuoteen 2050 saakka. Vuodesta 2020 alkaen vesivisiotyötä koordinoiva ohjausryhmä on jakanut vuosittain Vuoden vesiteko -tunnustuksen yksittäiselle ihmiselle tai organisaatiolle, joka on ansiokkaasti edistänyt vesienhoitoa joko kokoKokemäenjoen vesistöalueella tai jollakin rajatummalla valuma-alueella.

Tänä vuonna Vuoden vesiteko kunniamaininnan saa Pro Kuivasjärvi ry. Lämpimät onnittelut!

Kuvassa diplomi

Tunnustuksesta kisasi kuusi ehdokasta

Kansalaiset saivat ehdottaa kuluvan syksyn aikana verkon kautta tunnustuksen saajaa, jonka jälkeen visiotyötä koordinoiva ohjausryhmä äänesti voittajan tutustuttuaan ehdokkaiden perusteluihin. Vuoden vesiteko -kunniamaininnan saaja valittiin kuuden ehdokkaan joukosta, jotka kaikki ovat omalta osaltaan merkittävästi edistäneet vesienhoitoa tai lisänneet ihmisten tietoisuutta ja kiinnostusta vesiin.

Pro Kuivasjärvi ry on edistänyt vesienhoitoa merkittävällä valuma-aluekunnostushankkeella

Pro Kuivasjärvi ry valittiin Vuoden vesiteko -kunniamaininnan saajaksi selkeällä äänienemmistöllä. Pro Kuivasjärvi ry on muun muassa vienyt läpi laajaa hanketta, jonka tavoitteena on torjua vesistön kuormitusta jo ennen kuin se syntyy. Lisätietoa verkossa http://www.lumi.fi/kuivasjarven-kansanliike-parkanossa-pirkanmaalla/

Pro Kuivasjärvi ry:n puheenjohtaja Tero Mustonen tavoitettiin puhelimitse 19.11. ja hän kiitteli äänestäjiä ja vesivisiotyön ohjausryhmää tunnustuksesta. Tero Mustosta haastatellaan myöhemmin ja haastattelu julkaistaan Vesivisio2050-verkkosivuilla.

Muuta aiheesta