Valikko Sulje

Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto käynnistymässä

Usein vesistökunnostukset ovat projekteja, jotka osallistavat laajan joukon sidosryhmiä tavalla tai toisella. Jotta niiden suunnittelu, hankkeista tiedottaminen ja lopulta toteuttaminen onnistuu, tarvitaan taustalle paljon yhteistyötä ja yhteydenpitoa. Tehokas toimijoiden verkosto on erinomainen apuväline vesistökunnostusten edistämisessä.

Vesistökunnostusverkosto käynnistyy vuoden 2021 alussa

Keski-Suomeen perustetaan Vesiensuojelun tehostamisohjelman avustuksella maakunnallinen vesistökunnostusverkosto, jota tulee koordinoimaan Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry. KSVY ry on Suomen tuorein vesiensuojeluyhdistys, päätoimialueenaan Keski-Suomen maakunta ja päätavoitteena edistää vesiemme asioita. Vesistökunnostusverkosto aloittaa toimintansa tulevan vuoden aikana. Asiasta tiedotetaan tarkemmin lisää lähempänä verkoston julkaisua, joka tapahtuu noin helmi-maaliskuussa 2021. Verkosto tulee tarjoamaan toimintamalleja ja ohjeistusta sekä perustietoa ja tiedotusta vesistökunnostuksiin liittyen jäsenilleen. Maakunnassa on tunnistettu ja tunnustettu tarve merkittävästi nykyistä laajemmalle yhteistyölle, ja tähän kysyntään verkostolla pyritään vastaamaan.

Tavoitteena ideoista toteutukseen

Verkoston perustamisvaihe ja keskustelu vesistökunnostusten tehostamisesta on innoittanut monilla alueilla uusia ideoita vireille sekä nostanut vanhoja pintaan. Puhuttaessa vesistökunnostuksista, katseet kääntyvät nykyään entistä enemmän maa-alueiden vesiensuojeluratkaisuihin ja vesitalouteen. Vesistö on valuma-alueensa summa – sanonta, joka pitää paikkansa. Kunnostuksia tulisikin käsitellä laajempina kokonaisuuksina, puuttuen syihin, jotka ovat vesistön kunnostustarpeen aiheuttaneet. Menetelmät ja tietotaito ovat kehittyneet paljon viime vuosina, ja yhteensovittavia toimenpiteitä vesitaloudessa pystytään toteuttamaan.

Pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta

Jotta kunnostuksilla saadaan tuloksia aikaan, pitää hankkeiden olla vaikuttavia. Yksi tällainen esimerkki on Keurusselän massiivinen projekti, jossa pyritään vaikuttamaan koko Keurusselän nykyiseen tilaan. Hanke on saanut alkunsa paikallisilta, jotka ovat huolestuneet vedenlaadun heikkenemisestä. Projekti on edelleen alkuasteilla, mutta etenee askel askeleelta, kunta kunnalta ja sidosryhmästä toiseen. Työtä on paljon, mutta järjestelmällisellä yhteistyöllä avoimuuteen ja tietoon perustuen, on mahdollista toteuttaa isojakin kokonaisuuksia. Ja juuri tästä on kysymys Vesivisio 2050:ssäkin – pitkäjänteistä kehittämistä, josta hyötyvät kaikki!

Jouni Kivinen

Vesienhoidon asiantuntija

Keski-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat

jouni.kivinen@ely-keskus.fi

0295 024 814

Muuta aiheesta