Valikko Sulje

Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto aloitti toimintansa

Vesistökunnostusten muuttuneeseen toimikenttään on viime vuosikymmeninä pyritty sopeutumaan alueittain vaihtelevasti. Toimintaa ohjaavat isot rakenteelliset muutokset ovat olleet haastavia. Seikka, jota tarvitaan ja joka korostuu entistä enemmän, on tehokas yhteistyö. Myös luonnossa tapahtuu muutoksia, joiden vuoksi vesistökunnostamisen on noustava syvälle sisämaahan, aina valuma-alueiden latvoille asti. Tämä osallistaa entistä laajemman joukon sidosryhmiä tai ainakin entistä painokkaammin.

Haasteisiin pyritään vastaamaan. 27.4.2021 oli päivämäärä, jolla Keski-Suomen vesistökunnostusverkosto varsinaisesti aloitti toimintansa. Tuolloin järjestettiin lanseeraustilaisuus, joka toteutettiin Teams-pohjaisena webinaarina. Tekniikka koetteli pahemman kerran tapahtumaa, juuri samaan aikaan ilmeni Teams-järjestelmissä maailmanlaajuinen häiriö, joka esti osaa käyttäjistä liittymästä kokouksiin. Silti reilu 40 osallistujaa sai itsensä mukaan vaihtelevilla menetelmillä ja alustoilla. Asia siis todettiin taistelun arvoiseksi, kiitokset kaikille osallistuneille ja vaivaa nähneille.

Ongelmista huolimatta suunniteltu ohjelma ja webinaarin sisältö saatiin esitettyä sekä vastattua ilmoittautumisten yhteydessä kerättyihin ennakkokysymyksiin. Kentältä tulleet kysymykset nostivat hyvin esille, kuinka laaja käsite vesistöjen kunnostaminen onkaan ja mihin kaikkeen sillä voi olla vaikutuksia. Tilaisuudessa myös korostui, kuinka tärkeää on ajantasainen ja tehokas viestintä. Vireille nousseista hankeideoista tarvitaan tietoa nopeasti, mieluusti jo ennen kuin ne edes nousevat vireille. Myös oikeiden henkilöiden tavoittaminen ja tiedottaminen on tärkeää. Jotta kunnostushanke onnistuu ja tulokset kantavat pitkälle, sillä pitää olla tavoite, johon paikalliset maa- ja vesialueen omistajat sitoutuvat yhdessä muiden sidosryhmien kanssa. Toiminta ei saa tuntua etäiseltä ja ylhäältä sanelulta, vaan sen on oltava aidosti läpinäkyvää ja yhteistä.

Kuva: Jouni Kivinen

Keski-Suomessa alkaa uusi aikakausi tuoreen vesiensuojeluyhdistyksen Keski-Suomen vesi ja ympäristö ry:n ja sen vetämän maakunnallisen vesistökunnostusverkoston myötä. Meillä kaikilla on yhteisvastuullinen velvollisuus huolehtia vesistöjemme hyvästä tilasta, ja nyt jokaisella keskisuomalaisella on mahdollisuus osallistua tuohon työhön entistä helpommin. Tutustu verkoston kotisivuihin, josta löydät paljon lisätietoa asiaan liittyen: https://ksvkv.fi/

Tekstin kirjoittaja: Jouni Kivinen, Vesienhoidon asiantuntija, Keski-Suomen ELY-keskus

Muuta aiheesta