Valikko Sulje

Katsaus Pirkanmaan vesien tilaan vuonna 2017

Viime kesä jäi muistiin kylmähkönä ja varsin sateisena. Talvi 2016- 2017 oli vähäluminen ja kevään tulvahuiput vesistöissä jäivät vähäiseksi, kuten tällä vuosituhannella on tapahtunut usein. Tavanomaista pienemmät keväiset virtaamat valuma-alueelta eivät myöskään kuljettaneet vesistöihin merkittävästi ravinteita ja järvien vedenpinnat ja pohjavesien korkeudet olivat matalalla.

Kesällä tilanne muuttui ja vettä saatiin hieman keskimääräistä enemmän. Syksyn jatkuttua sateisena valumat kasvoivat selvästi ja kuormitus vesistöihin lisääntyi merkittävästi.

Sinilevätilanne oli maltillinen

Järvien rehevöitymisen kannalta merkittävimmän ravinteen fosforin sekä typpiravinteiden määrä oli kesällä tavallista alempi, mutta kuitenkin riittävä kasvattamaan leviä. Levien esiintyminen on riippuvainen ravinteiden määrästä ja vesien lämpötilasta, lisäksi tyyni sää mahdollistaa sinilevälauttojen syntymisen veden pinnalle.

Sinilevätilannetta seurattiin Pirkanmaalla 39 havaintopaikalla. Merkittävistä kalakuolemista ei ilmoitettu Pirkanmaan ELY-keskukselle kuluneen vuoden aikana.

Vesistöjen kuormittajat

Suurin osa Pirkanmaan pintavesistä on ekologiselta tilaltaan hyviä tai erinomaisia. Järvet ovat paremmassa kunnossa kuin joet. Pirkanmaan järvistä 75 % on erinomaisessa tai hyvässä ekologisessa tilassa. Joista vastaava luku on 53 %.

Pirkanmaan vesistöjen suurimmat kuormittajat ovat maatalous sekä pohjoisosissa lisäksi metsätalous ja turvetuotanto. Pirkanmaan rehevöityneimmät vesistöalueet ovat Pyhäjärven ja Vanajaveden sekä Ikaalisten reitin ja Jämijärven alueilla. Kulo-, Rauta- ja Liekoveden vesistöalueet ovat ekologiselta luokitukseltaan hyvässä tilassa, mutta tämä johtuu Näsijärvestä tulevasta vedestä, joka parantaa veden laatua sekoittuessaan Pyhäjärven eteläosan ravinteikkaaseen veteen.

Yhteistyöllä vesistöt kuntoon!

Vuosittain Pirkanmaalla tehdään runsaasti erilaisia vesien tilan parantamiseen liittyviä hankkeita, joissa Pirkanmaan ELY-keskus on mukana koordinointiroolissa, yhteistyökumppanina tai myöntämässä rahoitusavustuksia. Vuonna 2017 Pirkanmaan ELY-keskus myönsi kaikkiaan 120 000 euroa avustuksia 18 eri kunnostushankkeelle.

Laajempia ELY-keskuksen avauksia ovat vuonna 2017 käynnistyneet hankkeet ”Hämeen järviltä Satakunnan suistoon – Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisio 2050” ja ”Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä”, joista voit lukea lisää www.ymparisto.fi/vesivisio205 sekä www.ymparisto.fi/ikaalistenreitti

Lisää tiedotteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/katsaus-pirkanmaan-vesien-tilaan-2017-pirkanmaa-

Emir Bilaletdin, erikoistutkija, Pirkanmaan ELY-keskus

Anu Peltonen, ylitarkastaja, Pirkanmaan ELY-keskus

Ruovikkoa Näsijärven Vankavedellä
”Ruovikkoa Näsijärven Vankavedellä” valokuvaaja: Emir Bilaletdin

Muuta aiheesta