Valikko Sulje

Joko nykii?

Kiireisen työviikon tai pitkän työrupeaman jälkeen monet meistä suuntaavat lepuuttamaan hermoja veden äärelle. Eräs ystäväni katselee ja kuuntelee ensimmäisellä kesälomaviikollaan vain virtaavaa vettä, toinen taas istahtaa laiturin päähän tuijottamaan ongenkohoa veden pinnalla – toivoen joskus jopa, ettei nykisi. Eikä ole sattumaa, että virkistysreittien taukopaikat suunnitellaan veden äärelle. Vesistöjen merkitys virkistykselle ja ihmisten hyvinvoinnille on korvaamaton, joten vesistöjen kunnosta kannattaa pitää huolta kaikin keinoin.

Teoilla kohti hyvää vesistöjen tilaa

Tavoite vähintään hyvästä vesistöjen tilasta on kirjattu Vesivisio 2050:n. Tavoitteen saavuttaminen vaatii jokaisen tahon panostusta, jotta huonosta happitilanteesta johtuvat kalakuolemat, rehevöitymisen aiheuttamat leväkukinnat tai metsä- ja suo-ojitusten aiheuttamat happamoituneet ja humuspitoiset vedet olisivat vain hämärä muisto tulevaisuudessa. Monet järvien suojeluyhdistykset ovat saaneetkin aikaan jo hienoja tuloksia ja osoittaneet, että monet vesistöjen tilaa heikentäneet toimet ovat korjattavissa. Vesistöjä on kunnostettu järvien vedenpintaa nostamalla, kasvillisuutta niittämällä, särkikaloja tehokalastamalla ja kunnostamalla taimenpuroja poistamalla niistä nousuesteitä ja sorastamalla purojen pohjia.

Kuvituskuva suomalaisesta metsämaisemasta: Pentti Keskitalo
Kuva: Pentti Keskitalo

Pitkäjänteisyyttä ja tukea tarvitaan vesienhoidossa

Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, mutta tietoa ja onnistuneita ratkaisuja on laajalti saatavilla. Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiossa katsotaan vuoteen 2050, jolloin vesien tilassa tulisi näkyä parantumista. Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta kokosi kymmeniä toimijoita yhteen saman reittivesistön varrelta antamaan lisävauhtia kunnostustöihin ja tukemaan yhteistä päämäärää. Käynnissä on myös mm. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen Virta-hanke taimenpurojen osalta. Toivottavasti hyvät esimerkit onnistuneista kunnostustöistä ja yhä paremmat rahoitusmahdollisuudet innostavat entistä useampia tahoja kunnostustoimiin, sillä jokaisen tahon panostusta tarvitaan. Viranomaiset ELY-keskuksissa ja kunnissa tukevat kunnostustöitä myös monin tavoin.

Vesistöt luovat hyvinvointia

Vesistöjen hyvä tila on meidän kaikkien etu. Tutkimukset osoittavat, että lyhytkin luonnossa liikkuminen edesauttaa ihmisen hyvinvointia. Avantouimareiden määrä kasvaa vuosi vuodelta, kun tietoisuus hyvinvointivaikutuksista leviää.  Ja mitä parempi vedenlaatu ja luonnontilaisempi vesistö, sitä houkuttelevampi veden ääreen on palata ihmettelemään vesistön alati vaihtuvaa elämää, pulahtamaan järveen lenkin tai saunan jälkeen – tai vaikkapa vain tuijottamaan kohoa.

Pentti Keskitalo

Parkanon ympäristötarkastaja

Lisätietoja:

Parkanon kaupunki

Muuta aiheesta