Valikko Sulje

Jätevesien asianmukainen käsittely mahdollistaa Vesivision toteutumisen

Tampereen jätevedenpuhdistamoilla puhdistetaan vuosittain yli 30 miljoonaa kuutiota jätevettä. Näin kaupunkilaisille varmistetaan paitsi toimiva vesihuolto myös puhdas järviluonto.

Kuten Vesivisio2050-ohjelman, myös Tampereen vesihuollosta vastaavan Tampereen Veden katse on jo käännetty pitkälle tulevaisuuteen. Satojen kilometrien pituisia vesijohto- ja viemäriverkostoja rakennetaan ja uusitaan vuosittain, veden laatua tarkkaillaan tuhansilla laboratoriokokeilla ja jätevettä puhdistetaan kaikkiaan neljällä puhdistamolla yli 30 miljoonaa kuutiota vuodessa. Erityisesti jätevesien huolellisella käsittelyllä on valtava merkitys Kokemäenjoen vesistölle niin vesienhoidollisesti, kalataloudellisesti kuin koko vesistön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta.

Jätevedet viipyvät puhdistamolla noin vuorokauden, jonka aikana vedet käsitellään mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Prosessissa syntyvää biokaasua hyödynnetään puhdistamon energiantuotannossa, minkä lisäksi puhdistuksen jälkeen jäljelle jäävän jätelietteen loppusijoituksessa pyritään ympäristöystävällisyyteen. Nykyisin kaikki Tampereen Veden puhdistamoilta syntyvä, tiukat laatuvaatimukset täyttävä liete käytetäänkin viherrakentamiseen ja maanparannusaineeksi.

Miksi me Tampereen Vedellä sitten pyrimme jäteveden puhdistuksessa kääntämään jokaisen kiven ja kannon mahdollisimman tehokkaan ja kestävän puhdistustavan löytämiseksi? Yksinkertaisesti siksi, että me jaamme saman ajatuksen Vesivisio2050:n kanssa: puhtaat vedet ja ainutlaatuinen järviluontomme ovat korvaamaton osa Suomea ja suomalaisuutta ja niiden eteen kannattaa tehdä kaikki mahdollinen työ paitsi tänään, myös huomenna.

Kirjoittajat: Tampereen vesi ja Ekokumppanit

Muuta aiheesta