Valikko Sulje

Hulevesien käyttö puutarhassa

Hulevedet syntyvät sade- ja sulamisvesistä, jotka johdetaan jollain tavalla esimerkiksi säiliöön tai viemäriin. Talojen katoilta valuvat sadevedet valuvat ränniä pitkin pois talon läheisyydestä joko viemäriverkostoon tai vaikkapa pihakaivoon. Nykyään uusille asuinalueille rakennetaan omat erilliset hulevesiverkostot, jotta vesikuormaa voidaan vähentää jätevesiverkostossa. Vanhoissa viemäriverkostoissa virtaa edelleen sekä hulevedet, että jätevedet.

Tärkeintä hulevesien hallinnassa on ennaltaehkäistä ja imeyttää niitä mahdollisimman paljon jo niiden syntypaikalla.

Veden kiertokulkua pitää miettiä, kun ympäristöä on muokattu ja vettä läpäisemätöntä pintaa on paljon. Pintavalunta eli imeytymätön vesi löytää reittinsä aina eteenpäin ojien, järvien ja jokien kautta mereen. On tärkeää, että vesi suodattuu maaperän kautta koska silloin siitä poistuu haitallisia aineita ja vesi puhdistuu. Esimerkiksi Forssan kaupunki on huomioinut luonnonmukaisia menetelmiä hulevesien kulkeutuessa Loimijokeen. Loimijoki on Kokemäenjoen yksi suurimmista sivujoista ja tällöin vaikuttaa suuresti sen veden laatuun.

Pihat ja puutarhat

Pihoissa ja puutarhoissa kasvillisuudella on iso merkitys paikallisen veden kiertoon. Kasvillisuuden avulla voimme hidastaa veden kulkua eteenpäin. Lisäksi ravinteet ja epäpuhtaudet suodattuvat maaperään eivätkä kulkeudu helposti ojien kautta vesistöihin. Rankkasateet aiheuttavat myös reiteillään eroosiota, jolloin maa-ainesta kulkeutuu veden mukana. Suojellaksesi vesistöjä ja ympäristöäsi voit miettiä, miten hyödynnät hulevesiä kotipihassasi. Vettä voi luonnonmukaisin menetelmin joko imeyttää, viivyttää, johtaa tai varastoida eri tavoin.

Olet onnekas, jos pihastasi löytyy vähän kovia ja tasaisia pintoja. Mitä enemmän löydät luonnontilaista ympäristöä, kasvillisuutta ja muuta vettä läpäisevää pintaa pääset helpolla. Tällöin hulevedet ovat hyvin hallinnassa. Ekologinen ja taloudellinen ratkaisu on kerätä sadevettä kukkien ja kasvimaan kasteluun. Ensimmäisessä kuvassa on apuna ränniin kiinnitettävä kerääjä, mikä kuljettaa vettä säiliöön. Toisessa kuvassa säiliö on kaivettu maan alle, josta saa helposti kastelukannulla vettä ja ylimääräinen vesi poistuu porattujen reikien kautta kivipesään.

Luonnolliset hallintamenetelmät

Voit vähentää vesijohtoveden käyttöä puutarhan kasteluun helpoilla ratkaisuilla. Vettä voi varastoida maan päällisiin tai maanalaisiin säiliöihin. Voit johtaa vettä altaisiin, kaivoon tai ohjata kouruilla suoraan istutuksiin. Puut ja pensaat sitovat hyvin vettä tontilta ja torjuvat myös muilta ympäristöhaitoilta kuten melulta. Jos parkkipaikka on kunnostuksen tarpeessa, voit muuttaa sen vettä viivyttäväksi alueeksi.

Viherkatot

Olet varmaan joskus nähnyt viherkattoja. Niitä näkee lähinnä kaupungeissa sadevesien imeyttämiseen mutta nyt niitä näkee myös omakotitalojen tai autotallien katoilla. Viherkatto on kaunis, luonnollinen ja sulautuu mukavasti ympäristöön. Oikein tehtynä se on turvallinen ja viilentää mukavasti kuumalla ja vaimentaa ääniä. Viherkattoja myydään esimerkiksi mattoina, mikä helpottaa asentamista.

Sadepuutarha 

Sadepuutarhan ideana on rakentaa kasvipeitteinen painanne, jossa hulevedet pidättyvät ja puhdistuvat. Tästä vedet kulkeutuvat joko maaperään tai hulevesijärjestelmään. Tälläistä puutarhaa ei tarvitse juurikaan kastella. Rakenne on vettä läpäisevä mutta hyvin vettä pitävä. Erilaisia kasveja kuten ruohovartisia, heiniä ja ruohoja, puita ja pensaita voi käyttää painanteessa kunhan ne kestävät vettä ja kuivuutta hyvin. Alla olevissa kuvissa talon katolta ohjataan vedet ränniä pitkin maan alla menevissä putkissa kaivoon ja  sadepuutarhaan. Sadepuutarhassa ensimmäisenä odottaa ruusujuuri, mikä kuuluu maksaruohoihin. Ruusujuuri kestää vettä hyvin mutta maan on oltava vettä läpäisevä. Ruusujuuri sopeutuu myös hyvin kuivuuteen eli on sopiva sadepuutarhan kasvi. Kaivosta saadaan pumpun avulla vettä, mitä käytetään puutarhan kasteluun. Koivunrunko on pihan katseen vangitsija, jota pitkin vesi valuu kauniisti ja ohjautuu kivipesään.

Hulevesien hyödyntämiseen puutarhassa vain mielikuvitus on rajana. Somekanavien puutarharyhmistä saat neuvoja ja näet muiden ratkaisuja. Myös Pinterest -kuvienjakopalvelun kautta löytyy ihania ja inspiroivia ideoita!

Kirjoittanut: Sofia Haveri-Heikkilä, opiskelee ympäristösuunnittelijaksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulussa

Kuvissa erilaisia hulevesiratkaisuja. Kuvat Sofia Haveri-Heikkilä, Tiina Leskinen ja Kati Ahonen

Muuta aiheesta