Valikko Sulje

Hydrologia LIFE –hanke tuottaa tulosta: Aittolammelle ja Kuolemaiselle suunnitellaan pinnan nostoa

Keski-Suomen ELY-keskus on mukana Metsähallituksen vetämässä laajassa Hydrologia LIFE –hankkeessa, jossa kunnostetaan Keski-Suomessa kaikkiaan seitsemän linnustollisesti arvokasta Natura 2000 –verkostoon kuuluvaa vesistöä. Näistä kolme on Kokemäenjoen vesistöalueella, ja otsikon mukaiset vain muutaman sadan metrin päässä toisistaan Keuruun Valkeajärvellä.

Kuvassa näkyy maisemakuva, jossa on yläilmasta otettu kuva Aittolammesta.
Aittolampi. Kuva: Lauri Kaisto

Lintukosteikoiden kunnostaminen on tarkkaa työtä

Kiinteällä pohjapadolla tapahtuva alimpien vedenkorkeuksien nostaminen on varsin tyypillinen ja kustannustehokas lintukosteikoiden kunnostustapa. Suunnitteluvaiheessa täytyy kuitenkin olla tarkkana, jotta hankkeen toteuttaminen ei tule aiheuttamaan merkittäviä vettymisvahinkoja ympäröiville maa-alueille. Tässäkään tapauksessa vettä ei ole tarkoitus nostaa aivan sille tasolle, jolla se aikanaan on ollut ennen lasku-uomien perkausta, joka aikanaan johti vedenpinnan laskuun. Korkeusmallia hyödyntämällä on saatu kuitenkin varmuus, että entisellä vesialueella olevia kuivahtaneita soita voidaan vesittää ilman että puusto tai rakennukset kärsivät ranta-alueilla merkittävästi.

Kunnostaminen parantaa lintujen ja viitasammakon elinympäristöä

Aittolammella ja Kuolemaisella pesii ajoittain kohtalaisen suuri naurulokkikolonia sekä melko runsaasti vesilintuja ja suokahlaajia, kuten taivaanvuohia, valkovikloja ja liroja. Suunnitellut kunnostustoimet elvyttävät linnustoa tyypillisesti huomattavastikin, mikä onkin tärkeää, koska kosteikkolinnusto on varsin syvässä ahdingossa. Hankkeen toteutuessa pesimämahdollisuudet paranevat ja poikueiden ruokailualueita tulee reilusti lisää. Kunnostustoimet parantavat myös muun muassa viitasammakon elinympäristöä.

Kunnostetut lintuvedet vähentävät kuormitusta

Kunnostetut lintuvedet tulevat olemaan pitkällä tähtäimellä myös kuormituksen vähentämisessä paikallisesti merkittäviä, sillä veden levitessä laajemmalle alueelle ravinteita tulee sitoutumaan vesikasvillisuuteen vesiensuojelukosteikon tapaan. Hankkeen toteutusajankohta on alustavasti talvi 2021/2022.

Tomi Hakkari

Biologi

Keski-Suomen ELY-keskus

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Muuta aiheesta