Valikko Sulje

Eteläiselle Pirkanmaalle perustettiin uusi vesienhoitoverkosto

Eteläisen Pirkanmaan vesistöt ovat vuosikymmeniä kestäneen kuormituksen seurauksena pääosin tyydyttävässä tai huonossa ekologisessa tilassa. Kesäisin havaittavat runsaat sinileväesiintyvät ovat vain yksi esimerkki rehevöitymisen haitoista, kuten kuvasta 1 voidaan havaita. Alueella on useita vesiensuojelun parissa toimivia tahoja, mutta myös selkeä tarve toimijoiden välisen yhteistyön tehostamiselle.

Satelliittikuvaa Pyhäjärveltä,. Kuvan mukaan vesistössä on nähtävissä runsaasti sinilevää.
Kuva 1. Satelliittikuvaa Pyhäjärvestä elokuulta 2021. Sinilevää oli havaittavissa runsaasti. Sisältää muokattua Copernicus-dataa & USGS/NASA Landsat program dataa, SYKE 13.08.2021.

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoito otti askeleen kohti valoisampaa tulevaisuutta joulukuun puolessa välissä, kun alueelle perustettiin uusi vesienhoitoverkosto. Olemme suunnitelleet verkoston toiminnan käynnistämistä Pirkanmaan ELY-keskuksessa jo pari vuotta, joten perustamiskokouksessa lausutut sanat ”eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkosto on nyt aloittanut toimintansa” tuntuivat erityisen juhlallisilta.

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkoston taustalla on Pirkanmaan ELY-keskuksen vuosina 2017−2019 vetämä hanke, jonka myötä perustettiin Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunta. Ikaalisten neuvottelukunnan hankkeesta saatuja oppeja hyödynnetään uuden verkoston toiminnassa. Uuden vesienhoitoverkoston toiminta-alue kattaa Pyhäjärveen laskevia vesistöjä seitsemän kunnan alueelta: mukana on vesiä Nokian, Pirkkalan, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Urjalan ja Akaan kunnista. Toimintaan voi kuitenkin lähteä hyvin mukaan, vaikka oma lähivesistö ei osuisikaan hankealueelle.

Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkoston hankealueeseen kuuluu vesistöjä seitsemän kunnan alueelta.
Kuva 2: Eteläisen Pirkanmaan vesienhoitoverkoston hankealue kartalla. Pohjoinen osa Pyhäjärvestä (viivoitettu alue) on rajattu pois, sillä sieltä tulevat vedet eivät vaikuta eteläisen Pyhäjärven veden laatuun.

Verkoston ytimessä on yhteistyö

Voimme saavuttaa vesienhoidon tavoitteet vain puhaltamalla yhteen hiileen. Eteläisen verkoston toiminnan kulmakivenä onkin yhteistyön luominen: haluamme tuoda vesienhoidosta ja vesien suojelusta kiinnostuneet tahot saman pöydän ääreen. Tavoitteena on mahdollistaa konkreettisia vesistökunnostushankkeita ja jakaa kokemuksia ja tietoa hyviksi koetuista käytännöistä. Toimintaa ohjaavat Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma sekä Vesivisio2050-tavoitteet. Viestintä on myös tärkeässä roolissa verkoston toiminnassa.

Verkostoon ovat tervetulleita mukaan niin mökkeilijät ja asukkaat kuin erilaiset järjestöt ja yhdistyksetkin. Alueen kunnat ovat myös olleet alusta asti mukana verkostotyön suunnittelussa. Laajapohjainen osallistuminen mahdollistaa vesienhoidon jalkautumisen myös suojeluyhdistysten ja järjestöjen ulkopuolelle. On tärkeää, että faktatieto vesiemme tilasta ja tulevaisuudesta tavoittaa myös muut kuin asiasta jo valmiiksi kiinnostuneet tahot. Tieto lisää myös toimintaa vesien puolesta.

Verkoston työtä on alusta alkaen ohjannut ajatus siitä, että ELY-keskuksen rooli on toimia yhteistyön fasilitoijana. Tarkoituksenamme ei ole tehdä työtä ylhäältä alaspäin tai vain paperilla, vaan olemme kiinnittäneet erityistä huomiota siihen, että jäsenten ääni pääsee kuuluviin joka mutkassa. Kuunteleminen kannattaa: olemme jo saaneet rutkasti loistavia ideoita ja uusia näkökulmia verkostotoiminnan toteuttamiseen.

Vuoden 2022 toiminta käynnistyy helmikuussa

Verkoston ensimmäinen varsinainen kokous järjestetään 2. helmikuuta. Kokouksessa suunnittelemme yhdessä vuoden 2022 toimintaa ja päätämme verkoston nimestä. Asialistalla ovat ainakin tulevien kokousten ajankohdat, myöhemmin keväällä järjestettävän koulutuksen aiheet sekä alkukesälle suunnitellun maastoretken suunnittelu.

Käynnistimme verkoston toimintaaa syksyllä ja loppuvuodesta 2021 järjestetyillä etätapaamisilla. Kokoontumisilla valaisimme verkostotyön taustoja ja tarkoitusta ja kerroimme alueen vesien tilasta ja vesienhoidosta. Halusimme kerätä osallistujilta tietoa siitä, mitä verkoston työltä toivottiin ja odotettiin etenkin alkuvaiheessa. Tätä varten osallistujat tekivät töitä pienryhmissä, joiden antia keväälle suunnitellut koulutus ja maastoretkikin ovat.

Me Pirkanmaan ELY-keskuksessa toimimme jatkossakin kokousten koollekutsujana ja verkoston toiminnan koordinoijana. Verkoston jäsenten ei siis tarvitse pelätä toiminnan haukkaavan liian suurta palaa vapaa-ajastaan, vaan kukin voi määritellä itse, mihin kokouksiin ja tapahtumiin heillä on aikaa ja halua osallistua.

Toivomme, että mahdollisimman moni asiasta kiinnostunut lähtee matalalla kynnyksellä mukaan toimintaan! Verkostosta kannattaa vinkata myös naapureille, työkavereille ja vaikka tutulle maanviljelijälle.

Käy tutustumassa verkostoon hiljattain avatuilla nettisivuillamme: https://www.ely-keskus.fi/web/pirkanmaan-ely-keskuksen-vesienhoitoverkostot/.

Maisemakuva talvisesta Pyhäjärvestä.
Kuva 3. Talvista järvimaisemaa Pyhäjärveltä. Kuva Kati Ojala.

Lisätietoa:

Vesienhoidon suunnittelija Kati Ojala, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 050 396 3715

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Muuta aiheesta