Valikko Sulje

Etelä-Pohjanmaalle rahaa vesiensuojelun tehostamiseen


Ympäristöministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesien-
ja merenhoidon edistämiseen ja vesiensuojelun tehostamiseen yhteensä 932
000 euroa.

Pääosa haetusta hankkeista saadaan toteutettua

Määräraha on tarkoitettu vesiensuojelun tehostamisohjelman mukaisiin
vesistöjen tilaa parantavien kunnostushankkeiden ja niiden käytännön
toteuttamista tukevien alueellisten ja paikallisten toimijoiden verkostojen
avustamiseen. Joulukuun 2019 hankehaussa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen
alueella tuli runsaasti hakemuksia vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja
saadulla rahoituksella pääosa avustusta hakeneista hankkeista voidaan
avustaa.

Kuvituskuva. Perhe kalastamassa.
Kuvituskuva. Kuva: Pixabay.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella määräraha käytetään
vesistökunnostuksiin kaikissa Pohjalaismaakunnissa. Alueen toimijoiden
aktiivisuus on avainasemassa hyvien avustushakemusten ja myös hyvien
käytännön kunnostuksen osalta. Käytännön teoilla pyritään parantamaan
vesiemme tilaa, joka on selvästi alle maan keskitasoa, kertoo vesistöjen
kunnostusryhmän päällikkö Vincent Westberg. Hankkeiden
priorisointikriteerejä ovat mm. vesienhoidon toimenpideohjelmien tukeminen,
kohdevesistön tila, hankkeen toteutettavuus ja hyödyt sekä hankkeen
tulosten seurattavuus. Avustuspäätösten teko aloitetaan heti.

Taustalla vesiensuojelun tehostamisohjelma

Ympäristöministeriö jakaa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 7,6 miljoonaa
euroa vesistöjen ja Itämeren tilaa parantaviin hankkeisiin. Summasta 4,8
miljoonaa euroa ohjataan vesistöjen kunnostushankkeisiin elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksien kautta. Näistä 0,93 miljoonaa euroa
suuntautuu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toiminta-alueelle.

Noin 20 % ELY-keskusten kautta ohjautuvasta rahoituksesta on hyvä saavutus
pohjalaismaakunnille. Hanke-ehdotuksemme ovat olleet hyviä ja meillä on
valmius lähteä tukemaan niiden toteutusta heti. Rahoitus tulee vesistöjen
tilan kannalta tarpeeseen. Siitä kiitos ministeriölle ja ohjelmaan
rahoitusta osoittaneelle hallitukselle, kertoo ympäristö- ja luonnonvarat
-vastuualueen johtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys.

Kirjoittajat:

Karoliina Laakkonen-Pöntys, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen johtaja

Vincent Westber, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, vesistöjen kunnostusryhmän päällikkö

Lisätietoja: Veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelma

Muuta aiheesta