Valikko Sulje

Enemmän kiertoa, vähemmän kuormitusta

Käymme metsäteollisuudessa jatkuvaa keskustelua sidosryhmiemme kanssa eri vastuullisuusteemoista. Viime aikoina metsien monimuotoisuuskysymykset ja ilmastoasiat ovat olleet vahvasti tapetilla. Sen sijaan tehtaiden ympäristöasiat ovat olleet vähemmän fokuksessa sidosryhmäkeskusteluissa. Syyksi uskon sen, että metsäteollisuuden päästöjä on vähennetty pitkäjänteisesti ja päästöjen nykytaso on murto-osa siitä mitä se joskus on ollut. Uskallan väittää, että sidosryhmät ovat tyytyväisiä tehtyyn työhön. Tehtaiden ympäristöasioita ei silti pidä unohtaa.

Tehtaiden ympäristöasiat olivat vahvasti mukana jo vuonna 2013 julkaistuissa metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumuksissa. Toteutuksessa edettiin hyvin. Esimerkiksi kaatopaikkajätteiden osalta asetettu tavoite ylitettiin reilusti etuajassa. Viiden vuoden aikana metsäteollisuuden kaatopaikkajätteiden määrä puolittui. Tuotannon sivuvirrat hyödynnetään entistäkin tarkemmin ja käytetyistä raaka-aineista vain pari promillea päätyy kaatopaikalle.

Uudistetuissa vastuullisuussitoumuksissa vuoteen 2025 metsäteollisuus sitoutuu jatkamaan veden käytön tehokkuuden parantamista sekä vesistökuormituksen systemaattista vähentämistä. Tavoitteenamme on vähentää tuotantolaitosten ravinnepäästöjä 15 prosenttia tuotantotonnia kohti vuoteen 2025 mennessä. Haasteellinen tavoite kun otetaan huomioon, että vastaava luku on jo pienentynyt noin 60 prosenttia viimeisen 25 vuoden aikana. Ravinnepäästöt ovat jo niin alhaisella tasolla, ettei isoihin harppauksiin ole enää mahdollisuuksia.

Sitoumuksemme on myös liitetty kansalliseen vesivastuusitoumukseen. Vesivastuusitoumuksen tekeminen toimii luonnollisena jatkumona metsäteollisuuden pitkäjänteiselle työlle vesiensuojelussa. Vesi on metsäteollisuudelle elintärkeää niin puun kasvussa kuin tuotantotekijänä.Metsätaollisuus ry

Materiaalitehokkuutta omaehtoisesti

Metsäteollisuuden uudistetut vastuullisuussitoumukset on jaettu kuuteen teemaan. Kestävän tuotannon ja kiertotalouden toteuttaja -teemassa olemme vesisitoumuksen lisäksi sitoutuneet materiaalitehokkuuden parantamiseen ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseen. Lisäksi kehitämme ratkaisuja sivuvirtojen jalostusarvon kasvattamiseen muun muassa teollisten symbioosien avulla.

Metsäteollisuus on jo pitkään toteuttanut kiertotaloutta ja haluamme olla kiertotalouden kehittämisessä vahvasti mukana jatkossakin. Kiertotalouden edistämisessä uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetuilla tuotteilla on keskeinen asema. Metsäteollisuus tarjoaa yhä monipuolisempia tuotteita, joilla voidaan korvata uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita ja ratkaista globaaleja ympäristöhaasteita.

Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on tärkeässä roolissa edellä mainitussa kokonaisuudessa, mutta myös laajemmin. Sitoumuksissamme korostamme entistä vahvempaa yhteistyötä sidosryhmien ja kumppaneiden sekä paikallisyhteisöjen kanssa. Tehdään vastuullisia valintoja yhdessä.

Tutustu: Metsäteollisuuden vastuullisuussitoumukset 2025

Fredrik Blomfelt

Ympäristöpäällikkö
Metsäteollisuus ry

5.1.2

Muuta aiheesta