Valikko Sulje

Eliöiden elinympäristö

Kokemäenjoen vesistöalue on yksi Suomen merkittävimmistä ekologisista käytävistä. Se muodostaa elinympäristön lukemattomalle joukolle eliöitä sekä valuma-alueella että itse vesistössä. Vesistä riippuvaisia lajeja on paljon ja niistä osa on uhanalaisia, kuten vuollejokisimpukka sekä jokihelmisimpukka eli raakku. Vesistöalueella elää myös lajeja, esimerkiksi tummaverkkoperhonen ja toutain, joiden esiintyminen Suomessa painottuu Kokemäenjoen vesistöalueelle. Valtakunnallisesti merkittävimmät vesistä riippuvaiset kynäjalavakeskittymät löytyvät myös tältä alueelta. Alueelta löytyy myös vieraslajeja, mikä vaikuttaa alkuperäislajien elinoloihin.

Vesistön eliöstöstä ja elinympäristöstä pyritään huolehtimaan tällä hetkellä erilaisin toimin, mutta elinympäristön tilassa on vielä parannettavaa. Tästä esimerkkinä ovat mm. vesistöjen rakenteet, jotka tällä hetkellä estävät mm. vaelluskalojen vapaan liikkumisen. Pintavesien ekologinen tila on pohjoisilla järvialueilla pääosin hyvä tai erinomainen, eteläisemmillä järvialueilla tyydyttävä, mutta suurimmassa osassa jokiympäristöjä vain tyydyttävä tai välttävä.

Alueen eliöstön monimuotoisuus ja hyvä ekologinen tila ovat edellytys myös asukkaiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Keskeisenä haasteena ovat maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon aiheuttama kuormitus, asumisen vaikutukset sekä ympäristövahingot.

Tahtotilamme:

  • Vesistöalueesta pidetään hyvää huolta ja se muodostaa hyvinvoivan ja monimuotoisen luonto- ja elinympäristön alueen eliöille
  • Ekosysteemit ovat terveitä ja kytkeytyvät toisiinsa kestävällä tavalla
  • Eliöstö säilyy monimuotoisena
  • Uhanalaisten vesiympäristöstä riippuvaisten lajien elinympäristö on turvattu