Valikko Sulje

Elinkeinotoiminta

Vesistöalueen elinkeinotoiminta sisältää useita toimialoja, kuten esimerkiksi teollisuus, elintarviketuotanto, kalatalous, maatalous ja metsätalous. Monet elinkeinot ovat riippuvaisia vesivaroista ja niiden laadusta. Myös kaupungistuminen lisää vedenkäyttöä.

Teollinen tuotanto vaatii talousvettä sekä käsiteltyjen jätevesien purkumahdollisuuksia. Monille yrityksille riittävä ja laadukas talousvesi onkin toiminnan sijoittumisen ehto. Vesien puhtaus ja käyttömahdollisuudet luovat edellytyksiä uudelle liiketoiminnalle, palveluille ja tuotannollisille toiminnoille ja siten työpaikkojen määrän kasvulle.

Vesistöalueelle sijoittuva runsas kesäasuminen sekä vesiliikennemahdollisuudet luovat potentiaalia matkailupalveluille, joissa alueen luonto- ja kulttuuriympäristöt ovat keskiössä. Vesivoima hyödyntää vesistöä sähköntuotannossa ja sillä on roolinsa myös kulttuuriympäristöjen muodostumisessa, joihin usein tiivistyy kaupunkien ja kylien kehityshistoria.

Kesäasumisen lisäksi vesiliikenne ja matkailupalvelut työllistävät enenevässä määrin ihmisiä. Kokemäenjoen vesistöalue sijoittuu valtakunnalliselle kasvualueelle, joka houkuttelee niin asujia kuin yrityksiä. Alueen imago on erinomainen.

Tahtotilamme:

  • Vesivarojen määrä ja laatu on turvattu ja vesivaroja hyödynnetään tasapainoisesti ja kestävästi
  • Vesistöalue palvelee elinkeinotoiminnan edistämistä ja uusia innovaatioita
  • Vesistöön tukeutuva verkottunut matkailu on alueella merkittävä tulonlähde