Valikko Sulje

Elävän maaseudun ja puhtaiden vesien vuoksi

Vesi – elämän eliksiiri.
Lankeaa sateena metsiin, pelloille ja soille.
Virkistää maan, kasvit ja eläimet.
Suodattuu pohjavesiin ja virtaa pitkin pintaa.
Löytää noroihin ja ojiin.
Kasvaa puroiksi ja valtaojiksi.
Vahvistuu joiksi ja täyttää järvet.

Valuma-alueet ovat vesistöjen kehto ja maiseman hyvinvointi näkyy vesien tilassa ja luonnon monimuotoisuudessa. Hyvinvoiva luonto on kosteikoilla vilistäviä sorsanpoikasia, pellolla piipittäviä peltopyitä, metsien metsoja ja puroissa touhuavia taimenia.

Maa- ja metsätalous on tärkeää. Tarvitsemme ruokaa, rakennuspuuta ja energiaa. Arvokkaimmat luontokohteet voidaan suojella. Kokonaisuutena vesistöjen, luonnon monimuotoisuuden ja elinvoimaisten sekä hyödynnettävien riista- ja kalakantojen tulevaisuus riippuu kuitenkin maa- ja metsätalousalueiden maankäytöstä.

Riistalintujen elinympäristöjen hyväksi voidaan tehdä paljon – eikä se tarkoita menetyksiä maa- ja metsätalouden kannattavuuteen. Samassa maisemassa on tarpeita tehdä vesiensuojelurakenteita, ehkäistä ravinteiden ja maa-aineksen huuhtoutumista sekä turvata luontoarvoja osana taloudellista toimintaa.

Katsotaan kokonaisuutta. Riistaelinympäristöjen hoito, vesiensuojelu, luonnon monimuotoisuus –  vaativat pitkälti samoja toimenpiteitä samoilla alueilla. Yhdistetään voimavarat ja puhalletaan yhteen hiileen.

Suomen riistakeskus toimii aktiivisesti riistalintujen hyvinvoinnin eteen. Hoitosuunnitelmat luovat raamin hankkeille ja toiminnalle maatalousympäristössä, kosteikoilla ja metsissä. Peltopyykannan hoitosuunnitelma, kosteikkostrategia ja metsäkanalintujen hoitosuunnitelma.

Toimenpiteitä on paljon, ja elinympäristöjen osalta ne osuvat yksiin maa- ja metsätalouden vesiensuojelu- ja monimuotoisuustavoitteiden kanssa –  saman pallon eri puolia.

Kosteikkojen perustaminen ja kunnostaminen sopiville paikoille sekä luonnonmukaiset uomaprofiilit valtaojien perkauksissa. Riistapellot vaikeasti viljeltävillä lohkoilla sekä reunoilla,  suojavyöhykkeet uomien varsilla ja viljelykierto. Tiheikköpaikat ja sekametsäisyys metsissä. Yksinkertaisia asioita, jotka parhaimmillaan säästävät työtä ja rahaa ajan mittaan. Riistanhoito on käytännön luonnonhoitoa isossa mittakaavassa.

Kysymys on asenteesta. Miten sinä näet elävän maaseudun? Miltä näyttää hyvin hoidettu metsä tai peltoaukea?  Maaseutu on arkiluontoa, jossa monet meistä elävät. Pidetään kotikulmista hyvää huolta.

Elinvoimaiset riista- ja kalakannat ovat edellytys monipuoliselle virkistyskäytölle ja elinkeinotoiminnalle. Metsästys ja kalastus ovat merkittävä osa Suomen maaseudun elinvoimaa, ja niissä on isoja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Käytännönläheisiä vinkkejä ja toimintaohjeita on tarjolla.

www.kosteikko.fi – vilkaise myös video poikueita kesäyössä!
www.riistametsa.fi
Maatalousympäristön riistanhoito

Lisätietoa vesivisiosta osoitteessa www.ymparisto.fi/vesivisio2050

Tutustu riistanhoitoon kosteikoilla ja valuma-alueella Riistan vuoksi –blogissa https://riista.fi/blogi/suo-siella-vetela-taalla-marka-syksy-paljastaa-kosteikoille-kohtia/

blogiteksti_15022018_1

Riistakeskuksella käyttöoikeus tiedotus- ja koulutuskäyttöön.

blogiteksti_15022018_2

Kuva: Marko Muuttola, Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko LIFE+

Kirjoittaja: Mikko Alhainen, erikoissuunnittelija Suomen riistakeskus

Muuta aiheesta