Valikko Sulje

Blogi

Jokihelmisimpukoita kotijoessaan Pirkanmaalla. Kuvaaja Jouni Salonen.

Mystisiä järviä ja simpukkajokia

Muinaisuskomuksia käsittelevissä teoksissaan uskontotieteilijä Uno Harva (1882–1949) kertoo Uralin länsipuolella asuvista suomalais-ugrilaisista ”permalaisista” eli udmurteista ja komeista. Heidän veteen liittyvä uskomusperinteensä on kiinnostava, sillä sukukansojemme…

Kuva hyllyistä, jotka ovat täynnä asiakirjamappeja, joiden sisältö digitoidaan . Kuva: Hämeen ELY-keskus

Peruskuivatushankkeiden digitointia

Viljelyn perusedellytys on peltomaiden toimiva kuivatus. Peltojen kuivatus jaotellaan perus- ja paikalliskuivatukseen. Näistä peruskuivatus on tärkein ja se käsittää valtaojien kaivamisen sekä perkauksen, pienet pengerrykset…

Kartta Yyterinniemen Preiviikinlahden ja Kokemäenjoen suiston Natura 2000 -alueista, joissa toteutetaan luonnonhoidon suunnittelua

Helmi-elinympäristöohjelma luonnon monimuotoisuuden tukena

Helmi-elinympäristöohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jossa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla.…